Czy wspólne udziały to także wspólny komornik ?

Czy wspólne udziały to także wspólny komornik ?

Czy wspólne udziały to także wspólny komornik ? Wiele osób posiadających wspólnie z małżonkiem udziały w spółkach właśnie nad tym często się zastanawia. Prawo mówi jasno. Jeżeli udziały w spółce z o.o. należą do dwojga małżonków jako majątek wspólny, komornik może egzekwować należności tylko od obojga małżonków razem. W konsekwencji Read More