Prawo

Prawo Europejskie Ułatwione: Przewodnik dla początkujących po najważniejszych orzeczeniach UE

Prawo europejskie na przestrzeni lat stało się skomplikowane, co może onieśmielać. Ale wcale nie musi być. W rzeczywistości wiele przepisów, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś, jest raczej prostych. Na przykład okazuje się, że UE ma coś, co nazywa się “ogólnymi zasadami prawa UE“, co zasadniczo oznacza, że wszystkie prawa i Read More

Czy wspólne udziały to także wspólny komornik ?

Czy wspólne udziały to także wspólny komornik ? Wiele osób posiadających wspólnie z małżonkiem udziały w spółkach właśnie nad tym często się zastanawia. Prawo mówi jasno. Jeżeli udziały w spółce z o.o. należą do dwojga małżonków jako majątek wspólny, komornik może egzekwować należności tylko od obojga małżonków razem. W konsekwencji Read More

znak towarowy

Znak towarowy – jak go zastrzec?

Dynamicznie rozwijający się rynek musi odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów. Przedsiębiorcy nieustannie powinni mieć na oku nie zawsze uczciwą, lecz stale rosnącą konkurencję. Z tego powodu, po stworzeniu swojej marki, muszą włożyć sporo pracy w jej promocję. Narzędziem, które umożliwia komunikację z klientami oraz stworzenie więzi pomiędzy produktem a Read More

poręczenie cywilne

Poręczenie cywilne – co to jest?

Umowę poręczenia reguluje art. 876-887 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego nie dokonał. Poręczenie cywilne nakłada na poręczyciela odpowiedzialność solidarną z dłużnikiem. W przypadku wykonania zobowiązania, poręczyciel ma prawo do roszczenia zwrotnego, tj. może domagać się od dłużnika zwrotu opłaconego Read More

Wcześniejsza spłata pożyczki

Odprawa  pracownicza – kto i kiedy ma do niej prawo?

Ustawodawca wyróżnił kilka rodzajów odpraw przysługujących pracownikom, w tym pośmiertną czy rentową i emerytalną. Pracownik otrzyma także świadczenie pieniężne, kiedy traci pracę, o ile zarówno on sam, jak i pracodawca spełnią określone prawem warunki. Odprawa pieniężna ma charakter jednorazowy i stanowi swoistą rekompensatę dla pracownika za rozwiązanie stosunku pracy. Odprawa z tytułu rozwiązania Read More

sygnalista

Kim jest sygnalista?

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się na temat sygnalistów. Jest to stosunkowo nowe pojęcie w polskiej terminologii. Z tego powodu postanowiliśmy nieco szerzej je omówić. Sygnalista to osoba, która mimo krytyki postanawia poinformować o nieprawidłowościach mających miejsce w firmie. Zadaniem sygnalistów jest baczna obserwacja środowiska zawodowego i zgłaszanie ewentualnych Read More

Pełnomocnictwo

Świadectwo pracy – jakie zawiera informacje?

Umowa o pracę gwarantuje pracownikom największy wachlarz możliwości i uprawnień. Nie mam na myśli jedynie możliwości skorzystania z ustawowo zagwarantowanego urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego. Pracownik zatrudniony na umowie o pracę może liczyć także na wydanie świadectwa pracy. Dokument ten jest niezwykle pomocny w przypadku starania się o nowe zatrudnienie. Świadectwo pracy Read More

Outsourcing

Zbiór praw dla przedsiębiorców – Konstytucja biznesu

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw stworzonych z myślą o przedsiębiorcach. Ich głównym celem było wprowadzenie ułatwień dla osób prowadzących firmy. Najistotniejsze rozwiązania weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Siła wyższa a niedotrzymanie umowy Co wchodzi w skład Konstytucji Read More

Siła wyższa

Siła wyższa a niedotrzymanie umowy

Jak pokazują liczne przykłady z życia – wiele umów nie zostaje dochowanych. Niekiedy przyczyną jest nieuczciwy kontrahent, czasami problemy finansowe lub zdrowotne jednej ze stron umowy, a czasami siła wyższa. Powyższe zmusza więc przedsiębiorców do zawierania umów pisemnych, a nie jedynie słownych. Nieraz bardzo rozbudowanych i szczegółowych oraz skonstruowanych w Read More