Prawo Europejskie Ułatwione: Przewodnik dla początkujących po najważniejszych orzeczeniach UE

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Prawo europejskie na przestrzeni lat stało się skomplikowane, co może onieśmielać. Ale wcale nie musi być. W rzeczywistości wiele przepisów, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś, jest raczej prostych. Na przykład okazuje się, że UE ma coś, co nazywa się “ogólnymi zasadami prawa UE“, co zasadniczo oznacza, że wszystkie prawa i przepisy muszą być sprawiedliwe, zrozumiałe i oparte na logice. Jeśli nowe prawo spełnia te kryteria, to prawdopodobnie jest to dobry pomysł. Jeśli nie, może zostać odrzucone przez Komisję Europejską lub obalone w sądzie (jak wiele irlandzkich ustaw). Brzmi logicznie? To dlatego, że te ogólne zasady wpisano w każdy akt prawa europejskiego.

Przeczytaj również: Czy jest alternatywa dla JDG

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dlaczego UE tworzy prawo?

Wszystkie akty prawne UE muszą służyć jakiemuś celowi. Główne powody tworzenia nowych przepisów to:

 • Zapobieganie problemom spowodowanym brakiem regulacji w niektórych obszarach działalności UE.
 • Ulepszenie lub uzupełnienie prawa, które już obowiązuje, lub rozszerzenie jego zastosowania na nowe obszary.
 • Upewnić się, że wszystkie państwa członkowskie spełniają standardy UE, tak aby obywatele mogli swobodnie podróżować. Ponadto studiować, handlować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE, a także aby fundusze UE były wydawane efektywnie.

Proces stanowienia prawa w UE jest złożony i długotrwały, a prawodawcy muszą przebrnąć przez szereg mechanizmów kontroli i równowagi, aby zapewnić, że przepisy spełniają wymagane standardy.

Jest to o tyle istotne, że gdy myślisz o delegowaniu swoich pracowników do innych krajów UE, nie obejdzie się bez znajomości prawa!

Ponadto, jeżeli masz zagranicznych kontrahentów i wykonujecie między sobą transakcje, jesteś zobowiązany do tego, aby zarejestrować się jako podatnik VAT-UE.

Jakie prawa UE powinieneś znać?

– Ogólne zasady prawa UE: Jak wspomniano, jest to nadrzędny akt prawny, który dotyczy każdego rodzaju prawa UE. Ogólnie stanowią one, że przepisy UE muszą być:

 • Sprawiedliwe: Prawo należy stosować w taki sam sposób wobec wszystkich.
 • Zrozumiałe: Używamy języka jasnego i prostego.
 • Logiczne: Prawo powinno być oparte na zdrowym rozsądku, a nie na arbitralnych lub kapryśnych decyzjach.
 • Stosowane konsekwentnie: To samo prawo powinno być stosowane konsekwentnie w każdej sytuacji w całej UE, niezależnie od tego, gdzie miała ona miejsce.
 • Oparte na dowodach: Prawodawstwo powinno być oparte na dowodach, a nie na opiniach czy założeniach.
 • Proporcjonalne do celu: Za prawem musi stać rzeczywisty i właściwy powód.
 • Wyłączne: Ustawy nie mogą być ze sobą sprzeczne i musi istnieć jeden akt prawny, który obejmuje każdą kwestię.
 • Zrównoważone: Prawo unijne musi być zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Prawo Europejskie – Jednolity rynek

Jednolity Rynek UE to wspólny rynek, który pozwala na swobodny przepływ towarów, usług, inwestycji i ludzi pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz krajami kandydującymi i aspirującymi do UE. Celem Jednolitego Rynku jest pomoc w zwiększeniu produktu krajowego brutto UE poprzez zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy państwami członkowskimi. Dzięki temu również możliwe jest jednolite rozliczanie VAT w kontaktach z przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy prowadzą swoje działalności na terenach Unii Europejskiej. Jednolity rynek jest jednym z głównych osiągnięć UE, obok Unii Celnej, wspólnej polityki handlowej i wspólnej polityki rolnej. Rynek ten ma ogromny wpływ na codzienne życie obywateli UE. Około 90% osób w UE kupuje i sprzedaje produkty w ramach jednolitego rynku. Pierwszą ważną inicjatywą UE związaną z jednolitym rynkiem było utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Powstał on na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku. Stworzyła ona Unię Celną wśród sześciu początkowych państw członkowskich, której celem było usunięcie wszystkich taryf i barier handlowych między nimi.

Prawo Europejskie

Prawa konsumenta

Istnieje szereg przepisów UE, które chronią konsumentów w związku z zakupami. Obejmują one zasady dotyczące nieuczciwych warunków w umowach, sprzedaży na odległość, bezpieczeństwa produktów. Dodatkowo regulują etykietowania energii, praw związanych z wadliwymi lub błędnie opisanymi towarami, prawa do otrzymania usługi oraz gwarancji zarówno dla nowych, jak i używanych zakupów. Przepisy UE mają na celu zapewnienie wszystkim stronom jasnych informacji o ich prawach i obowiązkach oraz zagwarantowanie, że prawa te są zawsze możliwe do wyegzekwowania w sądzie. Duża liczba konsumentów kupuje towary w Internecie. Przepisy UE gwarantują im taką samą ochronę jak konsumentom kupującym towary w sklepach. Przepisy te obejmują kluczowe aspekty, takie jak:

 • informacje, których muszą udzielać przedsiębiorcy,
 • terminy dostaw,
 • metody płatności i inne aspekty stosunków umownych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Swoboda przemieszczania się i podróżowania

Unijne przepisy dotyczące swobodnego przepływu osób mają na celu umożliwienie obywatelom państw członkowskich UE podróżowanie do każdego innego państwa członkowskiego UE w celu zamieszkania, pracy lub nauki. Przepisy UE pozwalają również obywatelom UE na sprowadzenie członków rodziny spoza UE, aby dołączyli do nich w kraju przyjmującym. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich 28 państw członkowskich, a także do trzech członków EOG: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Regulacje UE gwarantują również swobodę świadczenia usług z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE. Przepisy UE obejmują przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, np. architektów, księgowych, lekarzy, pielęgniarek i inżynierów. Przepisy UE gwarantują również prawo do świadczenia usług jako operator turystyczny lub jako operator transportu lotniczego lub kolejowego. Prawa UE mają zastosowanie zarówno do obywateli UE, jak i obywateli spoza UE, którzy świadczą usługi w państwie UE.

Prawo Europejskie – Prawa pracownicze

Przepisy UE dotyczące zatrudnienia mają na celu zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników (zatrudnionych), niezależnie od ich narodowości. Przepisy UE obejmują takie kwestie, jak:

 • Wszystkim obywatelom UE legalnie pracującym w innym państwie UE przysługują takie same prawa pracownicze jak obywatelom tego państwa. Dotyczy to warunków zatrudnienia, godzin pracy, przerw na odpoczynek i urlopów.
 • Pracodawcy muszą informować pracowników z UE o prawach przysługujących im na mocy prawa państwa, w którym ich zatrudniono.
 • Pracodawcy muszą traktować pracowników z UE w taki sam sposób, jak swoich własnych obywateli. Nie mają prawa faworyzować miejscowych w stosunku do pracowników z UE.

Ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatu

Przepisy UE dotyczące ochrony środowiska obejmują szeroki zakres polityki i prawodawstwa mającego na celu ochronę i poprawę stanu środowiska, zmniejszenie zanieczyszczeń i promowanie zrównoważonego rozwoju. Przepisy UE obejmują takie tematy jak:

 • Ochrona różnorodności biologicznej, ekosystemów i mórz, w tym wykorzystanie zasobów genetycznych, minerałów, jakości powietrza i wody, chemikaliów i gospodarki odpadami.
 • Zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych, takich jak lasy, rybołówstwo, woda i grunty rolne, a także promowanie czystej energii i efektywności energetycznej.

Przypominamy wam, że jeśli chcecie kupić nieruchomość w celu prowadzenia biznesu lepiej skorzystać z oferty wirtualnego biura – Oszczędność jaką zapewnia wirtualne biuro.

Polecamy wam też sprawdzić ofertę naszej innej firmy – Wirtualne Biuro Wrocław.

Warte uwagi: Zakup nieruchomości w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *