Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

W 2020 roku małe i średnie firmy stanowiły aż 99,8% wszystkich firm w Polsce! To dane pochodzące z raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wydanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Choć mówiąc o biznesie, mamy zazwyczaj na myśli globalne korporacje o wielomilionowych zyskach, to rzeczywistość wygląda nieco inaczej — motorem napędowym gospodarki jest sektor MŚP obejmujący mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podstawą prawną definiującą kryteria przynależności jest Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej (WE) 800/2008. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego niemal połowa produktu krajowego brutto w Polsce jest wytwarzana właśnie przez podmioty wchodzące w skład MŚP. Jakie kryteria musi spełniać firma, żeby zostać uznaną za MŚP? O tym, czy przedsiębiorstwo jest mikro, małe, średnie lub duże decyduje liczba zatrudnionych w nim pracowników oraz uzyskiwane dochody. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Przedsiębiorstwo — kryteria przynależności

Poniżej znajdują się kryteria, po których spełnieniu można uznać dane przedsiębiorstwo za członka sektora MŚP. Czynniki, które decydują o tym, czy dana działalność gospodarcza jest firmą mikro, małą lub średnią, to liczba etatów oraz wartość rocznego obrotu/aktywów. Zgodnie z tą klasyfikacją przedsiębiorstwo:

  • mikro zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, a jego przychody lub majątek nie przekraczają równowartości 2 milionów euro,
  • małe zatrudnia więcej niż 10, ale mniej niż 50 pracowników, zaś jego przychody ze sprzedaży lub majątek nie przekraczają równowartości 10 milionów euro,
  • średnie zatrudnia między 50 a 249 pracowników, a jego przychody/aktywa nie przekraczają równowartości 50 milionów euro.

Przy określaniu wielkości zatrudnienia należy wziąć pod uwagę liczbę zatrudnionych w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby, które pracują w niepełnym wymiarze etatu lub które nie przepracowały pełnego roku, należy wyrazić poprzez wartość ułamkową. Liczba ta obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i inne osoby pracujące na rzecz firmy, np. w oparciu na kontraktach menedżerskich. Nie wlicza się do niej natomiast m.in. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Firmy, które zgodnie z definicją posiadają status MŚP, najczęściej prowadzą działalność w sektorze usługowym (52,1%) oraz handlowym (23,6%). Udział dużych firm w sektorze polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników to jedynie 0,2%! Według ostatniego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dużych firm w Polsce jest 3,7 tys.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Średnioroczne zatrudnienie

Aby przedsiębiorcę można było zakwalifikować do danej grupy, jednym z warunków jaki musi on spełniać jest średnioroczne zatrudnienie. Prawo przedsiębiorców wskazuje jak określić średnioroczne zatrudnienie.

Zgodnie z przepisami ustawy średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników:

Warte uwagi: Odprawa  pracownicza – kto i kiedy ma do niej prawo?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *