Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Czy wiesz czym jest i jak wygląda kontrola skarbowa? Bez wątpienia nie jest to nic przyjemnego. By uniknąć niepotrzebnych kontroli i zaoszczędzić w ten sposób zarówno czas przedsiębiorców, jak i organów skarbowych, w 2016 roku zdecydowano o wprowadzeniu JPK. To kolejny krok mający usprawnić działanie organów podatkowych oraz ustandaryzować przekazywane do urzędu podatkowego dane elektroniczne. Wszystko po to, aby można było bardzo szybko przeprowadzać czynności sprawdzające i kontrolne. Ponadto zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku VAT. Przedsiębiorcy muszą zgodnie z przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie, a to zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie.  Jaka jest struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego? Kto i od kiedy jest zobligowany do jego przekazania? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na pytania.

Przeczytaj również: Odprawa  pracownicza – kto i kiedy ma do niej prawo?

JPK, czyli co?

JPK został wprowadzony poprzez artykuł 193a Ordynacji podatkowej. Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie. Wszystkie potrzebne do wygenerowania JPK informacje pobiera się bezpośrednio z programów finansowo-księgowych danego przedsiębiorstwa. Po czym zostają wysłane w wersji elektronicznej do właściwego urzędu. 

Ważną cechą JPK jest jego standaryzacja; schemat oraz układ, które są ściśle określone i zapisywane w formacie XML. Standaryzacja ułatwia i przyspiesza zbieranie oraz analizowanie danych o operacjach gospodarczych. Ponadto bieżący wgląd w operacje gospodarcze firm pomaga zwiększyć precyzję kontroli skarbowych i ukierunkować je na przedsiębiorstwa, których działalność faktycznie budzi wątpliwości.

Według przepisów Ordynacji podatkowej obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów dotyczy tylko tych podmiotów, które prowadzą poszczególne struktury przy użyciu programu komputerowego.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Co zawiera plik JPK?

Stworzona przez Ministerstwo Finansów struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) składa się z kilku elementów:

  • JPK_KR – zawierający księgi rachunkowe,
  • WB – zawierający wyciąg bankowy,
  • MAG – zawierający informacje o stanie magazynu,
  • FA – zawierający dokumenty zakupu i sprzedaży (faktury),
  • VAT – zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży,
  • PKPIR – zawierający podatkową księgę przychodów i rozchodów,
  • EWP – zawierający ewidencję przychodów.

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać wszystkie wymienione powyżej pliki do urzędu skarbowego. JPK_PKPIR przekazywać muszą jedynie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. JPK_EWP zarezerwowany jest dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu.

Szczególnie interesujący dla urzędników jest plik JPK_VAT, który zawiera transakcje, dane kontrahentów, informacje o kupionych i sprzedanych produktach i usługach, terminy wystawienia oraz otrzymania dokumentów księgowych czy chociażby stawki podatku.

Każda z siedmiu struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego składanych na żądanie organu podatkowego zawiera trzy sekcje:

  • sekcja nagłówkowa – są to informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres itd.);
  • sekcja merytoryczna – są to informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której Jednolity Plik Kontrolny dotyczy;
  • sekcja kontrolna – zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane, tj.: liczbę raportowanych wierszy, sumy raportowanych kwot.

Co grozi za niewysłanie JPK?

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że za niewysłanie lub przekazanie błędnego JPK grożą kary. Nieprzekazanie w terminie JPK_VAT może wiązać się z grzywną w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych (stawki ustalanie są indywidualnie). Brak reakcji na wezwanie do przekazania innej struktury JPK grozi nam karą porządkową. Kary można jednak uniknąć – jeśli wyśle się korektę struktury JPK_VAT.

Warte uwagi: Kim jest sygnalista?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *