Księgowość

Oprogramowanie księgowe – czy jest tobie potrzebne?

Czy potrzebujesz oprogramowania księgowego? Pomoże Ci regularnie sporządzać sprawozdania finansowe. W wyniku tego będziesz mógł śledzić trendy wydajności i dokonywać korekt w miarę potrzeb, aby skorygować wszelkie problemy. Oprogramowanie księgowe ułatwia rejestrowanie transakcji, przechwytywanie wydatków, uzgadnianie kont bankowych, tworzenie raportów i wszelkiego rodzaju innych rzeczy związanych z księgowością. Pozwoli Ci Read More

Księgowość Europejska – 3 sposoby na utrzymanie zgodności procesów księgowych Twojej firmy z wymogami UE

Księgowość Europejska i jej wymogi nakładają się z przepisami krajowymi. Kiedy w 2018 roku UE ogłosiła swoje programy finansowania projektów badawczych, innowacji i transformacji cyfrowej, wiele firm dostrzegło w tym szansę na zdobycie środków na projekty rozwojowe. I w rezultacie wiele firm, które wcześniej by tego nie zrobiły, zaczęło ubiegać Read More

System księgowy – Jak skonstruować go w firmie: Przewodnik krok po kroku

System księgowy ma na celu racjonalizację przepływów finansowych w każdej firmie oraz uzyskanie poglądowego obrazu finansów firmy. System księgowy to zestaw procesów, procedur i metod zarządzania dokumentacją, które pomagają monitorować, zarządzać i raportować działalność finansową w organizacji. Stworzenie solidnego systemu księgowego od samego początku może pomóc zaoszczędzić czas i zasoby Read More

Pomoc z tytułu Covid - 19 okiem księgowego

Pomoc z tytułu Covid – 19 okiem księgowego

Pomoc z tytułu Covid – 19 okiem księgowego – Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od zniesienia stanu pandemii. Read More

Czy mogę zmienić formę opodatkowania w trakcie roku ?

Czy mogę zmienić formę opodatkowania w trakcie roku ?

Czy mogę zmienić formę opodatkowania w trakcie roku ? Jakie zmiany spowodował Polski Ład 2.0.? Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych bądź opodatkowani podatkiem liniowym uzyskali możliwość zmiany formy opodatkowania w 2022 roku na zasady ogólne według skali podatkowej. Przy czym ryczałtowcy mogą to zrobić zarówno w trakcie roku, jak Read More

Zadłużenie branży piwnej

Zadłużenie branży piwnej. Kondycja finansowa branży piwnej najlepiej pokazuje, że cała gospodarka jest systemem naczyń połączonych. Panndemia COVID-19 spowodowała, że zamknięto wiele pubów, barów, restauracji. – To tam przede wszystkim sprzedaje się złoty trunek. Zamknięcie tych lokali spowodowało duże kłopoty dla branży piwnej. Przeczytaj również: System księgowy – Jak skonstruować Read More

pełna księgowość

Pełna księgowość, czyli jaka?

Obowiązkiem każdej firmy jest ewidencja operacji gospodarczych. To, jaki sposób ewidencji zostanie zastosowany, zależy w dużej mierze od typu prowadzonej działalności. Podczas prowadzenia rozliczeń dla firm możemy wyróżnić dwie formy księgowości: księgowość uproszczona (KPiR, ryczałt, karta podatkowa) księgi rachunkowe (nazywane pełną księgowością)  Pełna księgowość to potoczna nazwa na jeden ze sposobów Read More

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy system e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny będący kolejnym krokiem na drodze do pełnej cyfryzacji. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, że ten, kto zdecyduje się wystawiać i przesyłać faktury przez Krajowy System e-Faktur, uzyska dodatkowe korzyści podatkowe. Na chwilę obecną – lipiec 2022 – faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie Read More