Krajowy System e-Faktur

KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Krajowy system e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny będący kolejnym krokiem na drodze do pełnej cyfryzacji. Z informacji przekazywanych przez resort wynika, że ten, kto zdecyduje się wystawiać i przesyłać faktury przez Krajowy System e-Faktur, uzyska dodatkowe korzyści podatkowe. Na chwilę obecną – lipiec 2022 – faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie Read More