Pomoc z tytułu Covid – 19 okiem księgowego

Pomoc z tytułu Covid - 19 okiem księgowego
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Pomoc z tytułu Covid – 19 okiem księgowego – Do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od zniesienia stanu pandemii.

Przeczytaj również: Prosta spółka akcyjna

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Pomoc z tytułu Covid – 19 okiem księgowego –

Jakie wnioski należy złożyć

Stan epidemii w Polsce nie obowiązuje od 16 maja 2022 roku. Zatem osoby, które starają się o świadczenie postojowe, mają czas na złożenie stosownego wniosku do 16 sierpnia 2022 roku. Dotyczy to wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Świadczenie postojowe. – Przysługuje zwykle w wysokości 2.080 zł, czyli 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) obowiązującego w 2020 roku. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT. Może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1.300 zł.

Pomoc z tytułu Covid - 19 okiem księgowego

Świadczenie postojowe. – Przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Jeśli negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce COVID-19.

Od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku należy dołączyć:

  • Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis.- Otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2).

W rozporządzeniu ustawodawca określa kwotę pomocy, jaką Państwo udzielić może jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, na poziomie 200 tys. EUR brutto. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. EUR.

  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli nie dołączysz tego formularza , wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku o świadczenie postojowe.

Warte uwagi: Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *