Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Z dniem 1 lipca 2021 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych rozszerzająca katalog spółek handlowych. Nowo powstałą spółką kapitałową jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Podlega ona pod opodatkowanie podatkiem CIT. Jednakże na opodatkowanie dochodów z działalności Prostej Spółki Akcyjnej może mieć wypływ możliwość stosowania stawki 9%. Ponadto zwolnienia dywidendowego oraz obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez niektórych akcjonariuszy PSA. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Biznes na Cyprze – 10 powodów, dla których Cypr jest idealnym miejscem dla Twojego biznesu

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Prosta spółka akcyjna – wyjaśnienia

Jak informuje Minister Rozwoju Pracy i Technologii: “Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na dostrzeżone wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej”. Prostą spółkę akcyjną dużo łatwiej jest założyć oraz rozwiązać. Jej funkcjonowanie polega na dwóch założeniach. Mam na myśli praktyczną prostotę działalności oraz elastyczność objawiającą się dużą swobodą akcjonariuszy. Do najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych cech PSA należą:

  • bardzo niski kapitał akcyjny, który wymagany jest przy założeniu spółki, może to być nawet 1 zł,
  • swobodniejsze dysponowanie środkami spółki, czyli brak “zamrożonego” kapitału zakładowego,
  • elastyczne podejście do organów spółki, można powołać radę dyrektorów, łączy ona cechy zarządu i rady nadzorczej,
  • zamiast kapitału zakładowego tworzony jest kapitał akcyjny, tym samym akcje nie stanowią jego części oraz nie mają wartości nominalnej,
  • prostsze procedury oraz większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, przy pomocy komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej,
  • większa elastyczność w rodzajach akcji oraz zasadach działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi,
  • rejestr akcjonariuszy prowadzony w formie cyfrowej przez notariusza lub biuro maklerskie.

Prosta Spółka Akcyjna – opodatkowanie

Prosta Spółka Akcyjna, podobnie jak inne spółki kapitałowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – czyli podatkiem CIT (ang. corporate income tax).  Podatek od dochodów osób prawnych dotyczy spółek kapitałowych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto spółki komandytowo – akcyjnej, spółki akcyjnej i Prostej Spółki Akcyjnej. Warto pamiętać, że od 2020 roku opodatkowaniu podatkiem CIT podlegają również spółki komandytowe.

Standardowa stawka podatku CIT wynosi 19%. Ponadto zakładający PSA muszą się liczyć z tzw. podwójnym opodatkowaniem. Polega ono na tym, że podatek jest naliczany raz na poziomie samej spółki, a drugi raz przy wypłacie zysku akcjonariuszom.

PSA może być również opodatkowana 9% podatkiem dochodowym od osób prawnych podobnie jak każdy inny podatnik CIT. Musi jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim chodzi o kryterium przychodowe, które nie może przekroczyć poziomu 2 milionów euro (tzw. mały podatnik). PSA również może skorzystać z opodatkowania na zasadach estońskiego CIT, czy z ulg przewidzianych dla podatników CIT, np. ulgi IP Box. Dlatego też można powiedzieć, że PSA to pełnoprawny podatnik CIT.

Opodatkowanie dochodów wspólników Prostej Spółki Akcyjnej

Co do zasady, dywidendy wypłacone wspólnikom Prostej Spółki Akcyjnej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% osiągniętego dochodu, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Warto jednak pamiętać, że powyższa zasada odnosi się jedynie do osób fizycznych.

Akcjonariuszami Prostej Spółki Akcyjnej mogą być również osoby prawne. Warto pamiętać o tym, że przepisy ustawy o podatku od dochodów osób prawnych pozwalają na zwolnienie od opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę innym osobom prawnym. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Prostej Spółki Akcyjnej oraz zadeklarowanie, że będzie posiadał akcje przez co najmniej 2 lata.

Warte uwagi: Wirtualne biura a kontrola skarbowa

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *