Podatki

Brytyjski VAT – Nadchodzi fiskus: 5 sposobów na przygotowanie się do podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Brytyjski VAT i zmiany przepisów jego dotyczących zmodyfikują cały biznes na wyspach. Wdrożenie podatku VAT w Wielkiej Brytanii zbliża się od dłuższego czasu. Transformacja na tak zwany “niebieski VAT UE” nastąpiła 20 stycznia 2020 roku. W związku z tym firmy w całym kraju zaczęły wpadać w panikę. Niezależnie od tego, Read More

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Z dniem 1 lipca 2021 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych rozszerzająca katalog spółek handlowych. Nowo powstałą spółką kapitałową jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Podlega ona pod opodatkowanie podatkiem CIT. Jednakże na opodatkowanie dochodów z działalności Prostej Spółki Akcyjnej może mieć wypływ możliwość stosowania stawki 9%. Ponadto zwolnienia Read More

Firma w UE – 5 pomocnych wskazówek

Unia Europejska jest unikalną unią polityczną i gospodarczą składającą się z 28 państw członkowskich. Państw które współpracują ze sobą w celu realizacji wspólnych celów i interesów. Ponieważ tak wiele firm działa obecnie w globalnej gospodarce, naturalne jest założenie, że założenie firmy w UE będzie korzystne. Nie tylko pozwoli Ci to Read More

Usunięcie art 44 z kodeksu

Usunięcie art 44 z kodeksu – W świetle zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w kodeksie karno- skarbowym podatki mogą nie ulegać już przedawnieniu. Ministerstwo proponuje uchylenie przepisu art. 44 par. 2 kks. Przypomnijmy jego brzmienie. “Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, Read More

Jak rozumieć minimalny CIT ?

Jak rozumieć minimalny CIT ? – Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono przepisy, które definiują podatek minimalny.  Rozwiązanie to ma przede wszystkim na celu ograniczenie działań optymalizacyjnych. Z optymalizacji podatkowej, korzystają najczęściej duże podmioty rynkowe. Gruntowna znajomość przepisów, pozwala im unikania ciężarów podatkowych. Podatek minimalny miał zdyscyplinować , największe korporacje, Read More

zalety coworking

Odliczenie VATu z faktury – kiedy jest niemożliwe?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych jest nadrzędnym prawem podatnika. Stanowi ono fundament zasady neutralności podatku od towarów i usług. Przepisy wiążą prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymaniem przez kupującego faktury. Dokument ten musi wskazywać na kwotę podatku, która może podlegać odliczeniu. Ponadto zakup taki musi być Read More

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa dla krwiodawców

Oddajesz krew? Być może nawet nie wiesz, że z tego tytułu przysługuje ci ulga podatkowa. Darowiznę na cele krwiodawstwa może odliczyć od dochodu każdy, kto w danym roku podatkowym bezpłatnie oddał krew (osocze lub składniki krwi) w jednej z jednostek organizacyjnych, realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Zgodnie z ustawą o PIT darowizna na Read More