PIT po terminie – jak uniknąć kary?

PIT po terminie
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Obowiązkiem każdego podatnika jest wywiązanie się ze złożenia zeznania rocznego PIT w ustawowych terminach. W tym roku termin ten upłynął w dniu 2 maja br. Jeśli nie dopełniłeś tego obowiązku, możesz zostać ukarany. Chyba, że Twój PIT-37 lub PIT-38 został automatycznie zaakceptowany w usłudze Twój e-PIT. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w ramach systemu Twój e-PIT podatnik najpierw odrzuci zeznanie podatkowe, a potem nie złoży go w terminie. Wtedy dochodzi do wykroczenia skarbowego, które podlega karze grzywny. Ponadto nieuregulowany podatek stał się zaległością podatkową, co może wiązać się również z obciążeniami odsetkowymi oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Niezłożenie deklaracji PIT w terminie nie zawsze musi się wiązać z odpowiedzialnością karno-skarbową, o ile podatnik szybko się zreflektuje, uzupełni zaległości i złoży tzw. czynny żal. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Jak przekształcić JDG w spółkę?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

PIT po terminie – jaka kara?

W przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w terminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS), podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, co oznacza, że może podlegać karze za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Wykroczenie skarbowe grozi w sytuacji, gdy kwota, na którą podatnik uszczuplił lub naraził na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 9 250 złotych. Kara grzywny wyniesie wtedy od 185 złotych do 37 000 złotych. Jeżeli jednak uszczuplenie przekroczyło owe 9 250 złotych, to podatnik może zostać oskarżony już o przestępstwo skarbowe. Wtedy grozi mu kara grzywny od 616,60 złotych do 4 932 800 złotych lub kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Jak uniknąć kary?

W przypadku, gdy podatnik spóźnił się ze złożeniem zeznania rocznego, powinien podjąć następujące czynności:

  • jak najszybciej złożyć zaległe zeznanie,
  • uregulować należny podatek wraz odsetkami za zwłokę,
  • złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego, zwane czynnym żalem.

 Instytucja czynnego żalu została przewidziana w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nim: ,, Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.” Czynny żal powinien zawierać kluczowe informacje oraz okoliczności dotyczące popełnionego czynu. Wyjaśnienie powinno być zgodne z prawdą oraz należy złożyć je przed wykryciem czynu zabronionego przez urząd skarbowy. Należy również pamiętać, że z funkcji czynnego żalu można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy wcześniej uiściliśmy w całości zaległość podatkową. Przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków nie powinieneś obawiać się negatywnych konsekwencji ze strony urzędu skarbowego.

PIT po terminie – inne konsekwencje

Jeśli składasz deklarację podatkową po terminie, to niestety tracisz prawo do pewnych przywilejów. W takiej sytuacji nie możesz przekazać 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Ponadto nie możesz również rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Uwzględnienie tych przywilejów jest możliwe tylko w podstawowym terminie złożenia deklaracji.

Warte uwagi: Czym wyróżnia się spółka z o.o.?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *