Jak przekształcić JDG w spółkę?

przekształcenie JDG w spółkę
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie formy swojej działalności w spółkę. Mimo, że JDG jeszcze do niedawna była najczęściej wybieraną formą prowadzenia firmy. Dlaczego więc przedsiębiorcy zmieniają formę swojej działalności? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Czym wyróżnia się spółka z o.o.?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Powody przekształceń

Powodem są zmiany jakie nadeszły wraz z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 roku Polskiego Ładu. Owe zmiany w ogromnym stopniu uderzyły w jednoosobowe działalności gospodarcze. Z tego powodu przedsiębiorcy szukają innych rozwiązań. O jakich zmianach mowa? Przede wszystkim nastąpiła zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej.

Ponadto przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za swoją firmę majątkiem osobistym. Oznacza to, że w sytuacji poniesienia dużych strat, wszystkie będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Natomiast w przypadku spółki z o.o. wspólnicy odpowiadają tylko za wartość majątku, którą włożyli do spółki. Inaczej mówić, to, co wspólnik wniósł do spółki jest jej majątkiem. Ryzyko polega jedynie na tym, że jeżeli spółka splajtuje – jako wspólnik nie odzyskasz swojego wkładu. Mimo utraty swojej części kapitału nie poniesiesz jednak odpowiedzialności za długi spółki, nieudane inwestycje itp.

To właśnie powód, dla którego naturalnym kolejnym krokiem wielu samozatrudnionych jest przekształcenie działalności w spółkę. Ustawodawca, mając świadomość zmian pojawiających się w toku prowadzenia własnego biznesu, pozwala na przekształcanie formy danej działalności. Związane jest to jednak z konkretnymi kosztami. 

Przekształcenie JDG w spółkę

Zgodnie z treścią art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest więc prawnie dopuszczalne i może nastąpić na każdym etapie prowadzenia własnego biznesu. Jednakże kodeks spółek handlowych stawia konkretne wymogi, które musi spełnić przedsiębiorca. Do przekształcenia wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 • powołania członków organów spółki przekształconej;
 • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy warto? Zyski ze zmiany

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. to przede wszystkim mniejsza odpowiedzialność, którą wspólnik ponosi jedynie do wysokości wniesionego wkładu oraz pozostałych świadczeń czynionych na rzecz spółki. To właśnie główna cecha, która odróżnia spółkę z o.o. od jednoosobowej działalności. Dodatkowo, jest to główny powód zmiany, lecz nie jedyny. Ponadto do zalet możemy zaliczyć:

 • obniżenie kosztów działalności
 • zwiększenie kapitału – osoby, które wraz z przedsiębiorcą będą prowadzić spółkę, wnoszą do firmy własny kapitał. Jego wysokość zależy od ustaleń wspólników. Co więcej, każdy z nich wnosi do firmy swoje kontakty oraz know-how, co zwiększa możliwości pozyskiwania kapitału na dalszym etapie działalności;
 • poprawę procesu decyzyjnego
 • zmianę zakresu odpowiedzialności
 • zmniejszenie obciążeń podatkowych
 • pozyskanie inwestora – w wielu sytuacjach biznesowych prowadzenie spółki z o.o. postrzegane jest jako działanie poważniejsze i zwiastujące większe możliwości, niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to jednak korzyść wizerunkowa, nie stoją za nią żadne konkretne ograniczenia czy przywileje;
 • możliwość wprowadzenia spółki na giełdę (w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej).

Warte uwagi: Prosta spółka akcyjna

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *