Prosta spółka akcyjna

Outsourcing
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Określiłeś formę opodatkowania swojej działalności. Jak myślisz, co powinieneś zrobić w następnym kroku? Dokonaj wyboru formy prowadzenia działalności! W niniejszym artykule przedstawimy dostępną od 1 lipca 2021 roku formę prowadzenia biznesu. Mamy na myśli prostą spółkę akcyjną. We wspomnianym dniu ustawodawca rozszerzył katalog spółek kapitałowych właśnie o tę formę. No dobrze, ale dlaczego powstała możliwość tworzenia prostych spółek akcyjnych, skoro istniała już opcja wyboru spółki akcyjnej? Jeśli chcesz założyć spółkę akcyjną musisz posiadać wysoki kapitał zakładowy. Zupełnie inaczej jest w przypadku prostej spółki akcyjnej! Jest ona dedykowana dla młodych firm i innowacyjnych startupów, które nie posiadają dużego kapitału. Do tej pory młodzi przedsiębiorcy wybierali przede wszystkim jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest prosta spółka akcyjna.

Przeczytaj również: Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe

Prosta spółka akcyjna – wyjaśnienie

Prosta spółka akcyjna jest niepublicznym typem spółki handlowej. Ponadto wiąże się z ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, a przy tym dużą elastycznością. Prostą spółkę akcyjną możesz zarejestrować przez Internet. Cały proces jest bardzo sprawny i zajmuje dosłownie kilkanaście minut. Ponadto, potrzebujesz jedynie symbolicznej złotówki jako kapitał zakładowy! Jednakże zarząd spółki nie może być jednoosobowy. Spółki muszą prowadzić ewidencję akcji, a do ich prowadzenia upoważnione są:

 • krajowe banki, 
 • firmy inwestycyjne, 
 • zagraniczne instytucje kredytowe prowadzące działalność maklerską lub bankową na terytorium RP, 
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 
 • kancelarie notarialne. 

Prosta Spółka Akcyjna wprowadziła do prawa nowe pojęcie – kapitał akcyjny. Jest to kapitał niezawarty w umowie spółki. Akcje nie mają  formy dokumentu – mogą być tylko elektroniczne. Pozwala to w szybki sposób pozyskać inwestora, bez wprowadzania dodatkowych biurokratycznych wymagań.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Kapitał akcyjny, czyli co?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, podstawą utworzenia prostej spółki akcyjnej jest wniesienie kapitału. Kapitał akcyjny jest kapitałem podstawowym spółki, który odzwierciedla wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Kapitał ten pełni funkcję iluzoryczną, gdyż jego wysokość wynosi 1 zł. Dodatkowo nie jest ona określana w umowie spółki, a co za tym idzie zmiana jego wysokości nie wymaga zmiany umowy spółki. Oznacza to, że kapitał akcyjny jest zmienny i całkowicie zależny od wartości udziałów wniesionych do spółki w danym momencie. Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 złotego pozwala już na wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a jeżeli umowa spółki przewiduje dalsze wpłaty, mogą one zostać wprowadzone w terminie 3 lat od momentu zarejestrowania spółki.

Kapitał akcyjny nie dzieli się również na akcje, które nie stanowią jego części. Akcje spółki nie są jego częścią. Status kapitału akcyjnego do pewnego stopnia przypomina status kapitału zapasowego. W kapitale akcyjnym nie uwzględnia się wartości wkładów, do których wniesienia zobowiązali się akcjonariusze, a których w chwili składania wniosku o wpis spółki do rejestru faktycznie nie wnieśli.

Prosta spółki akcyjna – co ją wyróżnia?

Jak informuje Minister rozwoju pracy i technologii: “Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na dostrzeżone wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej”. Ze stron rządowych pozyskaliśmy sprawdzone informacje o kluczowych zasadach prostej spółki akcyjnej:

 • bardzo niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki – 1 zł
 • elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość powołania rady dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej
 • prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, przy pomocy poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych
 • większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi
 • możliwość założenia przez Internet, w systemie S24
 • rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego
 • proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację.

Prosta spółka akcyjna jako połączenie innych spółek

Prosta spółka akcyjna jest połączeniem walorów trzech dobrze znanych w Polsce rodzajów spółek:

 1. Spółki z o.o. – w prostej spółce akcyjnej są podobne zasady dotyczące zarządu czy odpowiedzialności.
 2. akcyjnej – emisja akcji pozwala na szybkie zbieranie kapitału.
 3. Spółki osobowej – podobnie jak w spółkach osobowych, do prostej spółki akcyjnej można wnieść wkład w postaci pracy, co jest niemożliwe w przypadku np. spółki z o.o. czy standardowej spółki akcyjnej. 

Warte uwagi: Minimalne wynagrodzenie w 2023

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *