Jak rozumieć minimalny CIT ?

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Jak rozumieć minimalny CIT ? – Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono przepisy, które definiują podatek minimalny.  Rozwiązanie to ma przede wszystkim na celu ograniczenie działań optymalizacyjnych. Z optymalizacji podatkowej, korzystają najczęściej duże podmioty rynkowe. Gruntowna znajomość przepisów, pozwala im unikania ciężarów podatkowych. Podatek minimalny miał zdyscyplinować , największe korporacje, które nie płacą podatku CIT w Polsce..

Przeczytaj również: Biznes na Cyprze – 10 powodów, dla których Cypr jest idealnym miejscem dla Twojego biznesu

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Kto tak naprawdę zapłaci CIT ?

Rozwiązanie, jakie zostało jednak przyjęte dotyczyło spółek będących podatnikami oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

1)   poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2)  osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Jak rozumieć minimalny CIT ?

Wysokość Minimalnego CIT – u

Podatek minimalny wynosi 10% podstawy opodatkowania. I to właśnie podstawa opodatkowania jest jednym z największych problemów tego podatku. Podstawa zakłada zarówno uzależnienie wysokości podatku od przychodów, jak i kosztów podatkowych.

Przygotowany przez ministerstwo finansów projekt zakłada zawieszenie stosowania przepisów o podatku minimalnym w okresie 1 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Wskazany zabieg legislacyjny uchroni polskie firmy przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tego podatku w okolicznościach, gdy zawirowania polityczno-gospodarcze mają wpływ na globalną gospodarkę i tym samym na funkcjonujące w jej przestrzeni podmioty, co jest szczególnie nasilone w odniesieniu do Polski”.

Jak rozumieć minimalny CIT ? –

Zwolnienia i wyłączenia

Z przyjętego przez rząd projektu wynika, że minimalnego podatku dochodowego nie będą płacić w ogóle:

 • spółki komunalne,
 • podmioty medyczne,
 • mali podatnicy, czyli o przychodach rocznych nieprzekraczających w poprzednim roku 2 mln euro,
 • przedsiębiorstwa energetyczne, surowcowe i inne, u których większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych pochodzi z transakcji objętych ceną regulowaną (a więc zależy od decyzji organów państwowych albo notowań na światowych rynkach),
 • firmy faktoringowe,
 • podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym.
 • podatnicy, których rentowność podatkowa w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych przekraczała 2 proc.

Jak będziemy liczyć minimalny CIT ?

Inaczej liczony

Zmienią się również przepisy dotyczące wyliczania minimalnego CIT. Wskaźnik rentowności, który decyduje o obowiązku zapłaty minimalnego CIT, zostanie podwyższony z 1%. do 2%. Zarazem jednak podatku nie musiałyby płacić firmy, które przekroczą 2-proc. wskaźnik rentowności choćby w ciągu jednego z trzech ostatnich lat podatkowych.

Podatek będzie wyliczany inną metodą . Niektóre pozycje nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania. Mówimy między innymi o:

 • kosztach uzyskania przychodu, które są opłatą z tytułu umowy leasingu środków trwałych,
 • 20 procentach. kosztów uzyskania przychodu związanych np. z wynagrodzeniem z pracy oraz zasiłkami z ubezpieczenia społecznego wypłacanymi przez zakład pracy,
 • składkach na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika,
 • wpłatach do pracowniczych planów kapitałowych,
 • jeśli wzrosną koszty uzyskania przychodów za zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,
 • przychodach, które są należnościami handlowymi zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
 • podatku akcyzowy.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *