Jak rozumieć minimalny CIT ?

Jak rozumieć minimalny CIT ?

Jak rozumieć minimalny CIT ? – Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono przepisy, które definiują podatek minimalny.  Rozwiązanie to ma przede wszystkim na celu ograniczenie działań optymalizacyjnych. Z optymalizacji podatkowej, korzystają najczęściej duże podmioty rynkowe. Gruntowna znajomość przepisów, pozwala im unikania ciężarów podatkowych. Podatek minimalny miał zdyscyplinować , największe korporacje, Read More