Na czym polega analiza SWOT?

analiza SWOT
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Zastanawiasz się nad tym, jak wyróżnić swoją firmę na tle konkurencji? W niniejszym artykule poznasz przydatne narzędzie, które jest jedną z popularniejszych sposobów na sprawdzenie własnego przedsiębiorstwa. Solidny plan to podstawa każdego udanego przedsięwzięcia, wliczając w to prosperujące biznesy. Jak jednak ocenić, czy dany plan jest solidny? Jednym z narzędzi, którego możesz użyć, jest analiza SWOT.

 Analiza SWOT to technika używana do identyfikacji mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w celu opracowania planu strategicznego dla Twojego biznesu. Choć może to wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości jest całkiem proste. 

Mimo iż podstawy tej metody powstały w połowie ubiegłego wieku, nadal jest z powodzeniem stosowana (choć przeszła drobne modyfikacje) po dziś dzień. Metoda ta jest używana do oceny otoczenia organizacji, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Stosuje się ją w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa, ale także do poszczególnych działów w firmie. Analiza SWOT wykorzystywana jest także do wstępnej analizy strategicznej.  Nazwa jest skrótem od angielskich słów strenghts (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse i okazje) oraz threats (zagrożenia). Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Lejek sprzedażowy – jak go wykorzystywać?

Analiza SWOT – wyjaśnienie liter

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter słów czynników klasyfikujących możliwości firmy:

 1. Strengths  – mocne strony organizacji, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające organizację w otoczeniu; są przewagą w stosunku do konkurencji). Przykładowe mocne strony:
 • Innowacyjny pomysł
 • Niewielka konkurencja
 • Duża wiedza i znajomość branży
 • Wykwalifikowana kadra
 • Duże środki finansowe
 • Najnowsze programy

2. Weaknesses – słabe strony organizacji, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich oddziaływania będzie hamować rozwój organizacji; mogą nimi być: być brak wystarczających kwalifikacji, podziału zadań, złej organizacji pracy lub brak innych zasobów). Przykładowe słabe strony:

 • Brak dostępu do nowych technologii
 • Mały kapitał
 • Niewykwalifikowana kadra
 • Brak umiejętności dobrej organizacji pracy
 • Brak doświadczenia 

3. Opportunities. Szanse – uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój firmy). Przykładowe szanse:

 • Niewielka konkurencja
 • Możliwość uzyskania dofinansowania
 • Sprzyjająca gospodarka regionu 

4. Threats. Zagrożenia – czynniki obecnie nie paraliżujące funkcjonowania organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości dla sprawności firmy). Przykładowe zagrożenia:

 • zła sytuacja gospodarki regionu
 • duża konkurencja
 • mała grupa docelowa klientów
 • prawo działające na niekorzyść.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Jak pracować z analizą SWOT?

W pracy nad SWOT można wyróżnić dwa etapy:

 1. Etap pierwszy to pogrupowanie wszystkich zdiagnozowanych czynników mających wpływ na rozwój na pozytywne i negatywne.
 2. Etap drugi obejmuje podział czynników pozytywnych (plusów), jak i barier (negatywów) na wewnętrzne i zewnętrzne.

Za czynniki wewnętrzne należy uznawać tylko te, na które dana jednostka ma wpływ. nie zaś wszystkie, które mogą wystąpić. Oba etapy prac prowadzą do analizy obejmującej następujące wymiary: pozytywny i negatywny, zewnętrzny i wewnętrzny.

Co wynika z analizy SWOT?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jej przeprowadzenie da Ci pogląd na temat strategii, którą powinno przyjąć Twoje przedsiębiorstwo. To, który z czynników będzie dominujący, wpłynie na sugerowaną strategię.

Strategia agresywna — zalecana, gdy silne strony oraz szanse dominują. Użyj silnych stron, by wykorzystać pojawiające się szanse.

Konkurencyjna — zalecana, gdy słabe strony dominują nad mocnymi, ale szanse przeważają nad zagrożeniami. Wykorzystaj szanse i postaraj pozbyć się słabych stron.

Konserwatywna — zalecana, gdy mocne strony dominują nad słabymi, ale zagrożenia przeważają nad szansami. W tym wypadku użyj mocnych stron, by przezwyciężyć zagrożenia.

Defensywna — zalecana, gdy słabe strony przeważają nad mocnymi, a zagrożenia nad szansami. Jest bardzo nieciekawie, postaw na przetrwanie Twojej firmy.

Warte uwagi: Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *