Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Zmiany w kodeksie spółek handlowych – nowelizacja KSH jest odpowiedzą na wielokrotne postulaty środowiska biznesu. Kodeks musi przecież nadążać na za zmieniającymi się realiami świata biznesu Przede wszystkim chodzi tu o postulaty dokładniejszego uregulowanie funkcjonowania grup spółek. Nowe prawo, powinno uwzględniać to, że holdingi jest w zasadzie jednym organizmem gospodarczym.

Przeczytaj również: Na czym polega analiza SWOT?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Zmiany kodeksie spółek handlowych? –

Uprawnienia wspólników mniejszościowych

Wspólnicy mniejszościowi spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego będą mogli zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej. Firma może badać rachunkowość i działania spółki matki. Umowa spółki zależnej może przewidywać ograniczenie zakresu badania tylko do tej spółki, która prosiła o audyt. Dodatkowo wspólnicy mniejszościowi będą mogli domagać się umieszczenia w porządku obrad podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich udziałów przez spółkę dominującą,Prawo wspólnika, o którym mowa w art. 223 ksh jest niezależne od innych jego praw i obowiązków. Jako wspólnika w tym członka organu zgromadzenie wspólników oraz jest niezależne od praw i obowiązków związanych z funkcją pełnioną w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki.

Co ważne do dnia uiszczenia całej sumy odkupu wspólnik mniejszościowy zachowa wszystkie uprawnienia z udziałów. Warto podkreślić, że żądanie przymusowego odkupu udziałów może mieć miejsce tylko raz w danym roku obrotowym

Kim jest wspólnik mniejszościowy w świetle ustawy

Wspólnik mniejszościowy w świetle ustawy posiada nie więcej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym. Możliwość wykupienia istnieje jeśli spółka dominująca posiada od 75% do 90% udziałów w spółce zależnej.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych Rozszerzenie ochrony wierzycieli

Spółka dominująca odpowiada za roszczenia wobec spółki zależnej jeżeli egzekucja z majątku spółki córki jest bezskuteczna. Wyjątkiem są sytuacje, w których szkoda wobec wierzyciela nie powstała w wyniku wykonania polecenia wiążącego.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Jak cyfryzacja zmieniła łańcuch dostaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *