Czym wyróżnia się spółka z o.o.?

historia coworkingu
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Spółka z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), to najbardziej popularny rodzaj spółki w Polsce. Decyzję o założeniu i rejestracji spółki z o.o. często podejmuje się z zamiarem ograniczenia odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże musisz pamiętać, że od zasady ograniczenia odpowiedzialności istnieje szereg wyjątków. Dotyczą one zarówno wspólników, jak i członków zarządu spółki. Uregulowania dotyczące tego rodzaju spółki możesz przeczytać w Kodeksie Spółek Handlowych. Jakie cechy charakterystyczne posiada spółka z o.o.? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Prosta spółka akcyjna

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Spółka z o.o. – ograniczenie odpowiedzialności

Jak już wspomnieliśmy we wstępie do niniejszego artykułu – wspólnicy spółki faktycznie mają ograniczoną odpowiedzialność. Jednakże co to oznacza w praktyce? Czy wspólnicy nie ponoszą konsekwencji za straty? Cechą charakterystyczną tego rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej jest przede wszystkim to, że wspólnicy odpowiadają tylko za wartość majątku, którą włożyli do spółki. Inaczej mówić, to, co wspólnik wniósł do spółki jest jej majątkiem. No dobrze, ale w takim razie czy spółka z o.o. nie wiąże się z żadnym ryzykiem? Ryzyko polega na tym, że jeżeli spółka splajtuje – jako wspólnik nie odzyskasz swojego wkładu. Mimo utraty swojej części kapitału nie poniesiesz jednak odpowiedzialności za długi spółki, nieudane inwestycje itp. Podsumowując, nie ma znaczenia ile masz prywatnego majątku, ponieważ żadnej z jej części nie można zająć na poczet długu spółki.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

W przypadku odpowiedzialności zarządu, np. za długi spółki sprawa komplikuje się. W sytuacji gdy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania – całym swoim majątkiem. Jednakże jako członek zarządu może całkowicie wyłączyć tę odpowiedzialność. Jesteś zwolniony z odpowiedzialności za długi spółki jeżeli wykażesz, że:

  1. We właściwym czasie zgłosiłeś wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie zostało wydane postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
  2. W przypadku nie złożenia wniosku, o którym mowa w powyższym punkcie – brak złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości nastąpiło nie z Twojej winy;
  3. Pomimo tego, że nie złożyłeś wniosku o ogłoszenie upadłości i nie ma wydanego postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – wierzyciel nie poniósł szkody.

Rejestracja spółki z o.o.

Spółkę z o.o. może założyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych bądź jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej (np. spółka jawna). Istnieje jednak pewnie ograniczenie. Założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. Do założenia spółki z o.o. potrzebna jest umowa spółki. Umowa spółki określa prawa i obowiązki wspólników oraz sposób funkcjonowania zarządu spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych – np. spółki jawnej) posiada osobowość prawną oraz działa przez organy: zarząd i zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że działanie tej spółki jest bardziej sformalizowane niż działanie innych spółek.

Przeczytaj o wadach i zaletach spółki z o.o.

Od 1 stycznia 2012 jest również możliwa rejestracja sp. z o.o. przez Internet w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy. Popularna nazwa tej usługi to S24.

Warte uwagi: Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *