ABC sprzedaży w Internecie

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

ABC sprzedaży w Internecie – Biznes e-commerce to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Bariera wejścia na rynek e-commerce jest stosunkowo niska. Nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy z zakresu informatyki, by zacząć prowadzić swój własny sklep w Internecie. Możesz kupić gotowy sklep łącznie ze wszystkimi potrzebnymi integracjami. Musisz jednak wiedzieć, że istnieję swego rodzaju ABC e- biznesu.

Przeczytaj również: Biznes na Cyprze – 10 powodów, dla których Cypr jest idealnym miejscem dla Twojego biznesu

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

ABC sprzedaży w Internecie

ABC sprzedaży w Internecie – E-mail marketing

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku, wprowadziła obowiązek uzyskania od klienta zgody na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej.  Ważne, by rozsyłana przez Twoją firmę informacja handlowa zawierała przede wszystkim oznaczenie podmiotu. Ponadto pamiętaj o szczegółowym opisaniu tego co obejmuje promocja, jakie artykuły zostały z niej wyłączone oraz na jakich zasadach konsument może z niej skorzystać.

Za przesyłanie niezamówionych informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej grozi kara grzywny. Ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Stosowanie ciastek

Ciasteczka, to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka, wykorzystują przede wszystkim właśnie platformy zakupowe oraz inne strony, do których użytkownik musi się zalogować. Jeśli na swojej stronie stosujesz ciasteczka koniecznie poinformuj o tym użytkowników serwisu, daj również możliwość wyłączenia cooki.

ABC sprzedaży w Internecie

Modele biznesowe prowadzonych sklepów internetowych często zakładają przekazywanie danych osobowych poza Polskę. Dane osobowe możemy przekazać do państwa trzeciego. Pod warunkiem że państwo docelowe daje gwarancje ochrony takich danych  na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium naszego kraju. Wyjątek stanowi fakt , przesłania danych z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa. Wyjątkiem jest stosowanie ratyfikowanej umowy międzynarodowej. osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody na piśmie. Administrator może przekazać dane osobowe tylko pod pewnymi warunkami:

  • przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy administratorem danych a innym podmiotem,
  • transfer jest niezbędny ze względu na dobro publiczne lub do wykazania zasadności roszczeń prawnych,
  • przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
  • dane są ogólnie dostępne,
  • Generalny Inspektor Danych Osobowych wyrazi na to zgodę.

Wskazane powyżej wymagania dotyczące przekazywania danych państwom trzecim dotyczą wyłącznie państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Rejestr zbiorów danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na administratorów danych obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Inspektor prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych. Z tego obowiązku zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Jednakże warto pamiętać, że dane osobowe nie mogę zostać wyłudzone.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Brytyjski VAT – Nadchodzi fiskus: 5 sposobów na przygotowanie się do podatku VAT w Wielkiej Brytanii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *