Usunięcie art 44 z kodeksu

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Usunięcie art 44 z kodeksu – W świetle zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian w kodeksie karno- skarbowym podatki mogą nie ulegać już przedawnieniu. Ministerstwo proponuje uchylenie przepisu art. 44 par. 2 kks. Przypomnijmy jego brzmienie. “Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.” Oznacza to, że przestępstwa polegające na uszczupleniu majątku Skarbu Państwa będą karane bez możliwości przedawnienia.

W praktyce doprowadzi to do wydłużenia terminu przedawnienia karalności za przestępstwa skarbowe. Nie chodzi jednak tylko o samą odpowiedzialność karną. Proponowane zmiany mogą bowiem pozwolić na egzekucję przedawnionego podatku.

Przeczytaj również: Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Przedawnienie podatku - czy to w ogóle możliwe ?

Przedawnienie podatku – usunięcie art 44 – Jakie będą konsekwencje usunięcia przepisu ?

Powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których pomimo długiego okresu przedawnienia z k.k.s. czynów zabronionych o najwyższym zagrożeniu karnym (10 lat) z uwagi na ich wysoką szkodliwość społeczną, ze względu na instytucję przedawnienia zobowiązania podatkowego – dochodzi do skrócenia okresu przedawnienia czynów zabronionych do lat 5, czyli tak samo jak w przypadku czynów zagrożonych niższą karą (art. 44 § 5 k.k.s.).

Usunięcie art 44 z kodeksu – Opinia RPO

Wszczynanie postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od wielu lat jest jednym z najczęściej stawianych zarzutów podatników. Obowiązujące przepisy budzą poważne wątpliwości konstytucyjne. Ich odzwierciedleniem jest nie tylko wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego, ale także sukcesywnie kierowane skargi konstytucyjne obywateli. Sprawy te pozostają wciąż nierozstrzygnięte przez Trybunał – mimo że RPO złożył wniosek jeszcze w 2014 r.”

Inne założenia projektu – Instytucja czynnego żalu

Projekt przewiduje ograniczenie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu. Stanowi bowiem, że zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zostanie uznane za bezskuteczne, jeżeli dojdzie do jego złożenia po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego – chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania. 

Wobec wejścia w życie tzw. „Polskiego Ładu” zmiana ta może wzbudzać szczególne obawy podatników. Po 1 stycznia 2022 r. obywatele stanęli przed koniecznością odnalezienia się w gąszczu trudnych i skomplikowanych przepisów podatkowych, których wykładnia niejednokrotnie nastręcza wątpliwości także samym organom podatkowym. 

Tym samym ograniczanie możliwości korzystania z instytucji czynnego żalu może w konsekwencji oznaczać nadmierną represyjność wymierzoną w obywateli. Proponowaną zmianę należy zatem uznać za nieuzasadnioną.

Warte uwagi: Wirtualne biura a kontrola skarbowa

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *