Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca?

Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

W dobie postępującej cyfryzacji, gdy można zarejestrować firmę bez wychodzenia z domu, co raz więcej młodych zadaje sobie pytanie – Czy osoba niepełnoletnia może prowadzić działalność gospodarczą? Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Wątpliwości co to tego, czy osoba, która nie ukończyła 18 lat może posiadać status przedsiębiorcy wynikają z tego, że żaden przepis wyraźnie nie odnosi się do tego faktu. Ze względu na niejasność przepisów pojawia się wiele wątpliwości w tym zakresie. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą? Zarejestrowałeś firmę na adres domowy? Warto abyś przeniósł jej siedzibę do jednego z naszych wirtualnych biur! Posiadamy bogatą, dogodną dla naszych klientów ofertę!

Przeczytaj również: Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Przedsiębiorca – wymogi

Aby być przedsiębiorcą, prowadzić działalność gospodarczą należy:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, czyli mieć prawo do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, a także składania skutecznie prawnych oświadczeń woli, decyzji.
 • posiadać zdolność administracyjno-prawną i administracyjno-procesową, czyli możliwość bycia stroną w sprawach administracyjnych,
 • posiadać zdolność sądową, czyli występować jako pozwany lub pozywać.

Każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną (art. 8 k.c.), która przysługuje wszystkim osobom fizycznym. Z punktu widzenia obrotu gospodarczego kluczowe znaczenie odgrywa jednak, zdolność do czynności prawnych.

Osoba niepełnoletnia a zdolność do czynności prawnych

Niepełnoletnich dzielimy na:

 1. Pozbawionych całkowicie zdolności do czynności prawnych – są to osoby od chwili narodzin do 13 roku życia. Nie mogę one dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu.
 2. Z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych – są to osoby będące w wieku od 13 do 18 roku życia. Mogą one działać we własnym imieniu. Jednak czynności, przez które małoletni zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem są ważne dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Musi ją wyrazić ustawowy przedstawiciel małoletniego (rodzic lub opiekun prawny). Jeżeli zatem przedstawiciel ustawowy takiej zgody nie wyrazi, czynność dokonana przez małoletniego jest nieważna. Osoba taka może bez zgody przedstawiciela ustawowego:
  • zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
  • rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi,
  • rozporządzać przedmiotami oddanymi jej przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku,
  • podpisać umowę o pracę oraz dokonywać czynności prawnych, które jej dotyczą.

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. Jednakże w pewnych sytuacjach zdolność do czynności prawnych może zostać ograniczona. To wywołuje konsekwencje w zakresie praw i obowiązków, w tym wykonywania działalności gospodarczej. Status przedsiębiorcy może, co do zasady, uzyskać osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Chociaż można spotkać poglądy wskazujące na to, że pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych nie wpływa na zdolność prawną w zakresie obrotu gospodarczego. Z tego powodu taki podmiot nadal może być podmiotem praw i obowiązków. Jednakże przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną obowiązku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Ewentualne utrudnienia w dokonywaniu przez takie osoby czynności handlowych i publicznoprawnych mają jedynie charakter faktyczny. Można go  usunąć przy właściwym zastosowaniu odpowiednich przepisów.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Osoba niepełnoletnia a rejestracja działalność w CEIDG

Wpisu w CEIDG może dokonać tylko osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Tylko ona może dokonywać czynności administracyjnych, które będą skuteczne prawnie. Wpis do CEIDG jest jedną z czynności administracyjnych – a więc osoba niepełnoletnia nie może go dokonać. Dopuszczalna jest jednak sytuacja, zgodnie z którą działalność gospodarczą we własnym imieniu, ale za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, wykonuje małoletni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jednak na chwilę obecną wniosek do CEIDG może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia, a zatem wyłącznie osoba pełnoletnia może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Sytuacja wygląda inaczej na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Istnieje możliwość zawarcia umowy spółki bądź przystąpienia do niej przez małoletniego, który posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Świadectwo pracy – jakie zawiera informacje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *