Zbiór praw dla przedsiębiorców – Konstytucja biznesu

Outsourcing
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw stworzonych z myślą o przedsiębiorcach. Ich głównym celem było wprowadzenie ułatwień dla osób prowadzących firmy. Najistotniejsze rozwiązania weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Siła wyższa a niedotrzymanie umowy

Co wchodzi w skład Konstytucji biznesu?

Konstytucja Biznesu miała za zadnie stworzyć nowe relacje między administracją a przedsiębiorcami. W ramach Konstytucji Biznesu stworzonych zostało 5 ustaw, których celem jest zreformowanie prawa gospodarczego obowiązującego w Polsce. Są to:

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Konstytucja biznesu – najważniejsze zmiany

  1. Brak konieczności rejestracji działalności, gdy przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast w miesiącu, w którym przychód przekroczy określony limit, daną działalność należy zarejestrować w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia przychodu,
  2. Zmiana definicji działalności gospodarczej – konstytucja biznesu definiuje działalność gospodarczą, jako “zorganizowaną  działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły”,
  1. Brak konieczności opłacania składek społecznych przez pierwszych 6 miesięcy działalności. Możliwość ta nie wyklucza 2-letniego preferencyjnego ZUS-u,
  2. Możliwość zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę, który zatrudnia pracowników będących na urlopach wychowawczych, rodzicielskich i macierzyńskich,
  3. Stopniowe zanikanie numeru REGON – do identyfikacji firmy wystarczy NIP,
  4. Automatyczne wypełnianie danych w CEIDG z poprzedniego wpisu – bez konieczności podawania tych samych danych z każdym wpisem.

Prawo przedsiębiorców w Konstytucji biznesu

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców. Co określa? Istotne prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Założeniem wprowadzonych przepisów jest ułatwienie przedsiębiorcom działania w ramach polskiego prawa. Wśród najważniejszych korzyści, wynikających z Prawa przedsiębiorców, wymienia się zmianę w relacjach przedsiębiorca-urzędnik. Z ustawy wynika, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń. Inne korzyści dla przedsiębiorców:

  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości. Wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy;
  • przyjazną interpretację przepisów, czyli niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców;
  • zasadę proporcjonalności, która oznacza, że urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie może żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

Warte uwagi: Analiza zachowań konsumenta – model EBK

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *