Zmiany w dietach służbowych

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Warto wiedzieć, że szykują się zmiany w dietach służbowych. Nowy projekt ustawy zakłada podwyższenie diety służbowej, jeśli pracownik odbywa wyjazd służbowy w Polsce. Nowe przepisy zakładają także podwyższenie diety jeśli pracownik odbywa podróż zagraniczną.

Przeczytaj również: Firma w UE – 5 pomocnych wskazówek

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Podstawa prawna diety służbowej

Kodeks pracy w art 77 nadmienia, że: “pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.”

Zmiany w dietach służbowych –

Uzasadnienie dla podwyżek

W uzasadnieniu do projektu, znajdziemy cel jakim kieruje się ustawodawca chcąc wprowadzić zmiany w kwotach diet służbowych. „Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą oraz prognozowaną inflację na 2023 r., zasadnym jest aby podwyższyć stawkę diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. do 45 zł” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Ta zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Wysokość diet podróży służbowych określa zawsze minister kierujący resortem pracy w drodze rozporządzenia.

Zmiany w dietach służbowych

Ile, zatem wyniesie 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej ? Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju będzie to 9 zł. Obecna kwota ryczałtu to 7,60 zł. Pracownikowi należy się też oczywiście ryczałt za nocleg.Ryczałt ten to 150 procent diety czyli 67,50 zł. Kwota zostanie podwyższona o 10,50 zł.

Natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20- krotności stawki diety, czyli do 900 zł.

Zmiany w dietach służbowych –

Podróż służbowa za granicę

Diety i limity na nocleg w zagranicznej podróży służbowej nie były zmieniane od 1 marca 2013 r. Zmiany uwzględniają postulaty pracownicze. Kwoty te zależą oczywiście od państwa, do którego udaje się pracownik. Swoje propozycje stawek diet i ryczałtu za nocleg przesłało Ministra Spraw Zagranicznych. Kwoty diet zostały zmienione dla 31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do 42 państw.

Wyższe stawki diet zagranicznych oznaczają także odpowiedni wzrost ryczałtów dojazdowych w wysokości jednej diety lub 50% diety lub 10% diety. Podwyższone limity noclegowe skutkują wyższym ryczałtem noclegowym. Vacatio legis w tym wypadku wynosi 14 dni

Sprawdź proponowaną wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach w rozporządzeniu.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Zakup nieruchomości w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *