Kiedy należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ?

Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ? W dzisiejszym artykule pochylimy się nad urlopami wypoczynkowymi nauczycieli. Wyobraźmy sobie następującą sytuację nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1.09.2020 r. do 28.02.2021 r. przebywał w stanie nieczynnym. W 2020 r. wykorzystał 32 dni urlopu wypoczynkowego.Powstaje, zatem pytanie. – Czy za 2020 r. należy wypłacić ekwiwalent za urlop za 3 dni? Czy za rok 2021 r. należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop za te dwa miesiące i w jakim wymiarze.

Przeczytaj również: Darowizna nieruchomości a podatek

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Zasady funkcjonowania przedszkoli

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. Wyjątkiem są przerwy ustalone przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola

Jeżeli oddział przedszkolny pracuje przez cały rok szkolny, to zatrudnionych w nim nauczycieli należy traktować jak nauczycieli placówki „nieferyjnej”. Prawo do urlopu wypoczynkowego ustala art. 64 ust. 3 Karty nauczyciela. Jak mówi przepis nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie ma ferii, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. Czas ustala plan urlopów.

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ?

Jak prawidłowo wyliczyć urlop ?

Nauczyciel ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z kodeksem pracy

Stan nieczynny nie może być przyczyną innego wymiaru urlopu. W związku z tym, nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny od 1 stycznia 2021 r. nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego. Nauczyciel zachowuje oczywiście także prawo do wynagrodzenia zasadniczego. Pracodawca ma obowiązek wypłacić także inne świadczenia pracownicze, aż do momentu rozwiązania stosunku pracy Oznacza to, że za 2 miesiące zatrudnienia w 2021 r. nabył prawo do 6 dni urlopu. Jak to policzyć

2/12 z 35 dni = 6 dni po zaokrągleniu do pełnych dni

Z tego względu, że nauczyciel w stanie nieczynnym nie ma możliwości wykorzystania urlopu w naturze, nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego w razie wygaśnięcia stosunku pracy.

Za 2022 rok, nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za 3 dni.

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ? – Podsumowanie – odpowiedź

Tak, za 2021 r. pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za 6 dni urlopu. Jeśli w 2020 r. nie wybrał swojej puli, to za niewykorzystane dni również należy się równoważnik pieniężny.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Europejskie podatki – co musisz o nich wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *