Kadry

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ?

Kiedy należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ? W dzisiejszym artykule pochylimy się nad urlopami wypoczynkowymi nauczycieli. Wyobraźmy sobie następującą sytuację nauczyciel oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 1.09.2020 r. do 28.02.2021 r. przebywał w stanie nieczynnym. W 2020 r. wykorzystał 32 dni urlopu wypoczynkowego.Powstaje, zatem pytanie. – Czy Read More

Zmiany w dietach służbowych

Warto wiedzieć, że szykują się zmiany w dietach służbowych. Nowy projekt ustawy zakłada podwyższenie diety służbowej, jeśli pracownik odbywa wyjazd służbowy w Polsce. Nowe przepisy zakładają także podwyższenie diety jeśli pracownik odbywa podróż zagraniczną. Przeczytaj również: Firma w UE – 5 pomocnych wskazówek Podstawa prawna diety służbowej Kodeks pracy w Read More

kontrola skarbowa

Czego może dotyczyć kontrola skarbowa?

Będąc przedsiębiorcą, musisz liczyć się z tym, że twoja działalność zostanie szczegółowo skontrolowana przez urzędników. Kontrola skarbowa ma na celu sprawdzenie rzetelności prowadzonych ksiąg oraz poprawności rozliczeń podatkowych. Urząd może skontrolować również przedsiębiorcę, który zawiesił działalność gospodarczą. Zdarzają się przypadki, w których z powodu różnego rodzaju uchybień po stronie podatnika, urzędnik skarbowy Read More

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo i jego rodzaje

Z powodu niektórych sytuacji nie jest możliwe osobiste stawiennictwo w sądzie lub urzędzie. Jeśli taka niespodziewana sytuacja przydarzy się również Tobie, masz prawo do udzielenia pełnomocnictwa innej osobie. Po co? Dzięki niemu, wybrana osoba będzie mogła Cię reprezentować. Pełnomocnictwo wystawia osoba zwaną mocodawcą, innej osobie, która nazywa się pełnomocnikiem ze Read More

mafia nadgodzinowa

Mafia nadgodzinowa – co to jest?

Mafia nadgodzinowa to mało popularne zjawisko, jednak jego występowanie może narazić na uszczerbek zarobki całego przedsiębiorstwa. Na czym ono polega? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Znak towarowy – jak go zastrzec? Mafia nadgodzinowa – wyjaśnienie zjawiska Większość pracowników w Polsce świadczy usługi zawodowe w standardowym modelu czasu Read More

odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika

Każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy. Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania, które przyniosły szkodę pracodawcy. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody Read More

procedura AML

Procedura AML – to warto wiedzieć!

Procedura AML jest nowym obowiązkiem, który spełniać muszą biura rachunkowe. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wszystkie instytucje obowiązane muszą posiadać i stosować procedurę wewnętrzną AML. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Od 31 lipca 2021 roku weszły istotne zmiany dotyczące obowiązków w związku ze Read More

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy z prawem do zachowania wynagrodzenia

Urlop okolicznościowy to specyfinczy rodzaj urlopu oferujący równocześnie prawo do pobierania wynagrodzenia. Skorzystanie z urlopu okolicznościowego wymaga dopełnienia pewnych obowiązków. Konieczne jest poinformowanie pracodawcy o przyczynie uprawniającej do uzyskania wolnego od pracy, a także przewidywanym okresie nieobecności. Jeżeli fakt wystąpienia tego zdarzenia można przewidzieć wcześniej, pracownik musi uprzedzić pracodawcę poprzez Read More

Finanse na urlopie macieżyńskim

Finanse na urlopie macierzyńskim

Finanse na urlopie macierzyńskim wpływają na sytuację finansową całej rodziny. Urodzenie dziecka to bez wątpienia jedno z najbardziej przełomowych momentów w życiu każdej kobiety. Dotychczas aktywne zawodowo i mobilne panie nagle muszą zmienić swój styl życia. Często łączy się to z pogorszeniem sytuacji materialnej – w końcu na urlopie macierzyńskim Read More