wynagrodzenie

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy z prawem do zachowania wynagrodzenia

Urlop okolicznościowy to specyfinczy rodzaj urlopu oferujący równocześnie prawo do pobierania wynagrodzenia. Skorzystanie z urlopu okolicznościowego wymaga dopełnienia pewnych obowiązków. Konieczne jest poinformowanie pracodawcy o przyczynie uprawniającej do uzyskania wolnego od pracy, a także przewidywanym okresie nieobecności. Jeżeli fakt wystąpienia tego zdarzenia można przewidzieć wcześniej, pracownik musi uprzedzić pracodawcę poprzez Read More