Pełnomocnictwo i jego rodzaje

Pełnomocnictwo
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Z powodu niektórych sytuacji nie jest możliwe osobiste stawiennictwo w sądzie lub urzędzie. Jeśli taka niespodziewana sytuacja przydarzy się również Tobie, masz prawo do udzielenia pełnomocnictwa innej osobie. Po co? Dzięki niemu, wybrana osoba będzie mogła Cię reprezentować. Pełnomocnictwo wystawia osoba zwaną mocodawcą, innej osobie, która nazywa się pełnomocnikiem ze względu na udzielone jej pełnomocnictwo. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

W jakich sytuacjach pełnomocnictwo może zostać cofnięte – Kiedy można cofnął pełnomocnictwo?

Przeczytaj również: Mafia nadgodzinowa – co to jest?

Typy pełnomocnictw

Wyróżnia się trzy typy pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe (gatunkowe) i szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne jest uregulowane w art. 98 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Obejmuje ono umocowanie do czynności zwykłego zarządu, na przykład do pobierania czynszu za wynajmującego. Dla swojej ważności wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. Taki pełnomocnik może zatem co miesiąc pobierać czynsz lub wykonywać inne, umówione z mocodawcą, czynności, które nie przekraczają czynności zwykłego zarządu.

Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) wskazuje określoną kategorię czynności prawnych, do których umocowany jest pełnomocnik. Ma ono inny zakres, może bowiem dotyczyć czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, np. sprzedawanie nieruchomości, zawieranie umów o pracę.

Pełnomocnictwo szczególne dotyczy jednej, indywidualnie określonej czynności prawnej, jak na przykład zawarcia umowy najmu. Może to dotyczyć czynności zwykłego zarządu, jak i czynności przekraczających zwykły zarząd.

Nie można udzielić pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, która ma ściśle osobisty charakter, jak na przykład sporządzenie testamentu, może to być bowiem zrobione wyłącznie osobiście, nie za pośrednictwem pełnomocnika.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne jest upoważnieniem o najszerszym zakresie umocowania. Pozwala na wykonywanie czynności tzw. zwykłego zarządu, czyli załatwiania bieżących spraw takich jak pobór czynszu. Ten rodzaj pełnomocnictwa upoważnia najczęściej do występowania w imieniu mocodawcy przed władzami państwowymi, organami administracji publicznej, urzędami, sądami, podmiotami gospodarczymi czy osobami fizycznymi. Dodatkowo pełnomocnik może składać oświadczenia oraz wnioski procesowe w kontaktach z wymienionymi podmiotami.

Pełnomocnictwo rodzajowe

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności zdefiniowanych precyzyjniej niż w przypadku pełnomocnictwa ogólnego, do których dokonywania został umocowany pełnomocnik, a także przedmiot tych czynności. Przy pomocy tego upoważnienia, można przeprowadzić określoną czynność prawną. W przeciwieństwie do pełnomocnictwa szczególnego, taki rodzaj upoważnienia pozwala na powtarzanie konkretnych czynności w imieniu mocodawcy, np. zawieranie umów najmu.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Pełna księgowość, czyli jaka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *