Czym jest faktoring?

faktoring
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Znaczna część przedsiębiorców udziela swoim kontrahentom wydłużonych terminów płatności za swoje usługi i produkty. W wielu przypadkach oczekiwanie na zapłatę faktur to 60, 90, a nawet 120 dni. Niestety, jak można się domyślić – to generuje opóźnienia w płatnościach kontrahentów. Faktoring wierzytelnościowy  jest usługą, która umożliwia sprzedaż faktur w zamian za gotówkę. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Czego może dotyczyć kontrola skarbowa?

Faktoring – wyjaśnienie pojęcia

 Faktoring to usługa finansowa. Rozwiązuje problemy odroczonych płatności oraz zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Instytucja finansowa (faktor) wykupuje wierzytelność. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje pieniądze za faktury po ich zgłoszeniu do faktora i nie czeka na opłacenie faktury przez kontrahenta. 

Najczęściej faktoringiem nazywa się usługę dotyczącą przekazania faktorowi faktur sprzedażowych. Na czym to polega? Przedsiębiorca wytwarza towar lub świadczy usługę i wystawia fakturę, nie czeka jednak na płatność, tylko zgłasza się do faktora, który reguluje wierzytelność, ale w niepełnej kwocie. Po upływie czasu, na który była wystawiona faktura, kontrahent dokonuje płatność na rzecz faktora, który przekazuje pozostałą wartość faktury przedsiębiorcy.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Uczestnicy procesu faktorowego

Uczestnikami transakcji faktoringowej są więc:

  •       Przedsiębiorca, którego nazywamy również faktorantem. Jako klient firmy faktoringowej przekazuje do realizacji faktury wystawione swoim kontrahentom.
  •       Instytucja Finansowa, nazywana również faktorem. Może nią być bank lub inna wyspecjalizowana firma, zajmująca się usługami faktoringowymi. Nabywa ona wierzytelność i przelewa na rachunek przedsiębiorcy środki w formie zaliczki (około 80-90% wartości faktury). Warto wybierać instytucje, które są partnerem dla swoich klientów. Dzięki temu prowadzą ich przez drogę zawiłości finansowych, doradzając jak osiągnąć sukces i rozwijać swoją firmę.
  •       Kontrahent – dłużnik faktoringowy, zobowiązany do zapłaty faktury w określonym terminie.

Rodzaje faktoringu

Najczęściej faktoring dzielimy na dwa rodzaje – faktoring pełny oraz faktoring niepełny:

  • faktoring pełny – zwany inaczej faktoringiem właściwym lub bez regresu – to usługa, w której faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wykupioną należność. Faktorant sprzedaje fakturę, otrzymuje pieniądze i – mówiąc oględnie – może zapomnieć o sprawie. Jego kontrahent otrzymuje informację dotyczącą zmiany numeru konta, na który musi wpłacić pieniądze i odtąd spłaca należność faktorowi. W przypadku ewentualnych problemów z wypłacalnością, windykacją należności zajmuje się faktor.
  • faktoring niepełny – faktoring niewłaściwy lub z regresem – to odmiana usługi, w której to korzystający z faktoringu przedsiębiorca musi zadbać o to, by kontrahent spłacił swoje zobowiązanie terminowo. W przypadku braku zapłaty ze strony dłużnika, w określonym na fakturze terminie faktorant jest zobowiązany do zwrotu należności uzyskanej od firmy faktoringowej w określonym umownie terminie.
  • faktoring mieszany – to rodzaj usługi, który łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. W praktyce oznacza to, że faktor odpowiada za niewypłacalność kontrahentów faktoranta do wysokości kwoty, którą uprzednio określa się w umowie. Po przekroczeniu limitu odpowiedzialność przechodzi na faktoranta (czyli staje się de facto faktoringiem z regresem).

Warte uwagi: Umowa spółki a statut spółki

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *