Czego może dotyczyć kontrola skarbowa?

kontrola skarbowa
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Będąc przedsiębiorcą, musisz liczyć się z tym, że twoja działalność zostanie szczegółowo skontrolowana przez urzędników. Kontrola skarbowa ma na celu sprawdzenie rzetelności prowadzonych ksiąg oraz poprawności rozliczeń podatkowych. Urząd może skontrolować również przedsiębiorcę, który zawiesił działalność gospodarczą. Zdarzają się przypadki, w których z powodu różnego rodzaju uchybień po stronie podatnika, urzędnik skarbowy będzie chciał wyjaśnić wskazane nieprawidłowości. Nawet jeśli przedsiębiorca jest pewny, że dopełnia wszystkich swoich obowiązków podatkowych zgodnie z prawem, może spodziewać się wyrywkowej kontroli. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Umowa spółki a statut spółki

Kontrola skarbowa – jak się przed nią przygotować?

Jak wynika z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, zawiadomienie ze strony Urzędu Skarbowego powinno wpłynąć do podatnika od 7 do 30 dni przed rozpoczęciem działań kontrolnych. Zawiadomienie z urzędu skarbowego o wszczęciu planowanej kontroli powinno zawierać określone informacje. M. in. datę i miejsce wystawienia dokumentu, informacje o oznaczeniu przedsiębiorcy oraz organu kontrolującego. Dodatkowo konieczne jest również zawarcie danych podmiotu udzielającego upoważnienia do kontroli wraz z jego podpisem oraz pełnioną funkcją. Istotnym elementem jest też określenie zakresu przedmiotowego, którego będzie dotyczyła kontrola skarbowa.

Podatnik w międzyczasie, zanim organy podatkowe rozpoczną kontrolę, powinien przygotować wymagane dokumenty.  W sytuacji, gdy prowadzi księgowość za pomocą programów komputerowych, należałoby zapewnić organowi kontroli dostęp do księgi podatkowej oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

Istotne jest to, że urzędnicy dokonujący kontroli mają prawo zażądać dokumentów jedynie za okres, który został wskazany na zawiadomieniu o wszczęciu działań weryfikacyjnych. Jeżeli urzędnicy w trakcie kontroli zażądają dokumentacji z innego okresu, to podatnik ma prawo odmówić ich wydania. Żądanie dokumentów za inny okres może odbywać się wyłącznie na podstawie pisma, wówczas podatnik musi je udostępnić.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Kontrola skarbowa – kto może ją przeprowadzić?

Do kontroli w jednoosobowych firmach upoważnione są m.in. urząd skarbowy, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, czy urząd kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa zazwyczaj jest czynnością zapowiedzianą. Podatnik powinien otrzymać zawiadomienie o wszczęciu kontroli nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem. Natomiast jeżeli w okresie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia kontrola się nie rozpocznie, podatnik powinien otrzymać kolejne zawiadomienie informujące o tym, jakie elementy ewidencji będą sprawdzane, w związku z czym można przygotować się do kontroli.

Przeczytaj również, jak przebiega kontrola skarbowa gdy siedzibą Twojej firmy jest wirtualne biuro – Wirtualne biuro a kontrola skarbowa

Warte uwagi: Czym jest scoring kredytowy?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *