Znak towarowy – jak go zastrzec?

znak towarowy
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Dynamicznie rozwijający się rynek musi odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów. Przedsiębiorcy nieustannie powinni mieć na oku nie zawsze uczciwą, lecz stale rosnącą konkurencję. Z tego powodu, po stworzeniu swojej marki, muszą włożyć sporo pracy w jej promocję. Narzędziem, które umożliwia komunikację z klientami oraz stworzenie więzi pomiędzy produktem a klientem jest znak towarowy. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Poręczenie cywilne – co to jest?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Znak towarowy – wyjaśnienie

Znakiem towarowym jest wszystko, co służy identyfikacji towarów lub usług, jako pochodzących od określonej firmy. Żeby cokolwiek mogło być znakiem towarowym, musi spełniać podstawowy warunek. Do niedawna oznaczenie takie musiało  być możliwe do przedstawienia graficznego. Znakiem towarowym mogło być więc słowo, grafika loga lub etykieta. Nie kwalifikowała się jednak myśl lub idea. Bardzo ciężko pod znak towarowy było również zakwalifikować choćby dźwięki czy zapachy.

Jednakże przepisy prawa zniosły wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego. Zostało to podyktowane, między innymi, rozwijającą się technologią. Umożliwiają one oznaczanie produktów lub usług za pośrednictwem znaków towarowych, które trudno byłoby przedstawić w tradycyjnej formie. Jednakże mimo to spełniają te same funkcje co każdy inny identyfikator graficzny firm.

 Mimo zmian i możliwości rejestracji znaków towarowych w wielu różnych formach, podstawowe funkcje takich oznaczeń pozostają niezmienne. W dalszym ciągu chodzi o to, by przedsiębiorca mógł zabezpieczyć swoją markę przed kopiowaniem, nieuczciwym naśladowaniem i kradzieżą a klient miał pewność, że nie kupuje podróbki. 

Znak towarowy – definicja prawa

Zgodnie z art. 120 ust. 1 Ustawy – Prawo własności przemysłowej – Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Jak podaje Urząd Patentowy Rzeczpospolitej (UPRP): „Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.” .

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Jak chronić znak towarowy?

Najprostszym sposobem ochrony znaku towarowego w Polsce jest dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.  Zgłoszenie to jednak dopiero początek drogi.

Urząd Patentowy weryfikuje znak. Jeśli zachodzą wszystkie przesłanki wymagane przez ustawę, brak jest przeszkód rejestracyjnych, a do zgłoszenia nie wpłynie sprzeciw, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu ochrony.  Urząd Patentowy może również wydać decyzję odmowną, jeśli zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę.

Całość procedury rejestracji trwa zwykle ok. 6 – 9 miesięcy. Koszt rejestracji znaku towarowego zwykle ok. 1,5 tysiąca do 3 tysięcy złotych.

Czy to się opłaca?

Zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym gwarantuje jego właścicielowi wiele korzyści, które mogą umocnić pozycję rynkową marki. Oto lista korzyści:

1. po uzyskaniu ochrony znaku towarowego, osoba uprawniona staje się realnym właścicielem swojej marki, może skutecznie żądać od swojej konkurencji posługującej się np. taką samą nazwą zaprzestania takiego działania
2. posiadając chroniony znak towarowy można skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją oraz podróbkami, które podszywają się pod świadczone usługi, czy sprzedawane towary.
3. przy rozpoznawalnych znakach towarowych można udzielać innym podmiotom płatnej licencji na jego wykorzystywanie i dzięki temu zarabiać na swojej marce, co więcej znak towarowy można również sprzedać.
4. świadectwo ochrony znaku towarowego precyzuje, kto jest właścicielem znaku, od kiedy znak jest chroniony oraz na jakie towary/usługi jego właściciel posiada monopol prawny.

Warte uwagi: Darowizna nieruchomości a podatek

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *