Darowizna nieruchomości a podatek

Darowizna nieruchomości a podatek
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Darowizna nieruchomości jest jednym z najpopularniejszych sposobów, gdy chcemy wesprzeć finansowo, np. członka rodziny. Warto wówczas pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy i formalnościach wobec urzędu skarbowego. Zdecydowanie najczęściej w skład darowizny wchodzi jakaś nieruchomość – dom, mieszkanie, działka budowlana etc. Potocznie określa się to mianem przepisania mieszkania/domu/działki. Trzeba natomiast wiedzieć, że darowizna została skrupulatnie opisana w przepisach polskiego prawa, których nieznajomość grozi np. koniecznością zapłaty wysokiego podatku czy wypłacenia zachowku innym spadkobiercom. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się jakich formalności należy dopełnić w przypadku darowizny nieruchomości i ile to kosztuje.

Przeczytaj również: Odpowiedzialność pracownika

Co oznacza darowizna nieruchomości?

Osoby, które są prawnymi właścicielami nieruchomości mają prawo nieodpłatnie przekazać swój dom lub mieszkanie drugiej osobie – członkowi rodziny lub osobie niespokrewnionej w formie darowizny.

Darowizna mieszkania oparta jest o umowę, na mocy której właściciel nieruchomości (darczyńca) przenosi akt własności do danej nieruchomości na rzecz obdarowanego. Darowizna mieszkania jest umową nieodpłatną – darczyńca w zamian za świadczenie, które przykazuje obdarowanemu, niczego nie otrzymuje.

Podstawą prawną darowizny są zapisy księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, który mówi: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Darowizna nieruchomości a podatek

Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 14 ustanawia 3 grupy podatkowe:

  • I grupa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
  • II grupa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych;
  • III grupa: inni nabywcy.

Darowizna nieruchomości podlega zupełnemu zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn na podstawie art. 4a ustawy.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Jak dokonać darowizny?

Przy przekazaniu darowizny w większości przypadków nie jest wymagana szczególna forma prawna.

Jeśli przedmiotem darowizny jest mieszkanie, prawo nakłada na nas obowiązek spisania stosownej umowy w postaci aktu notarialnego, co wiąże się kosztami.

Przy przekazaniu darowizny mieszkania, mamy obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Ale gdy spisanie umowy darowizny mieszkania powierzymy notariuszowi, jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku, ponieważ notariusz zrobi to za nas.

Usługi notariusza wiążą się jednak z dodatkowymi kosztami, przede wszystkim trzeba będzie opłacić taksę notarialną. Wysokość taksy notarialnej przy darowiźnie mieszkania zależy od wartości nieruchomości. Za dodatkową opłatą notariusz może także wykonać wpis do księgi wieczystej nieruchomości.

Umowa od darowizny mieszkania – sporządzenie

Umowa potwierdzająca darowiznę nieruchomości musi być spisana na piśmie. Taki dokument, aby miał moc prawną, musi zawierać następujące informacje:

  • dane stron umowy (darczyńcy i obdarowanego), w tym dane kontaktowe;
  • jeśli przedmiot darowizny przynależy do majątku wspólnego (np. w ramach małżeństwa) lub ma współwłasność wymagane jest także podanie danych wszystkich współwłaścicieli;
  • doprecyzowanie przedmiotu umowy, czyli komplet informacji o nieruchomości;
  • zobowiązanie darczyńcy do przekazania przedmiotu darowizny;
  • oświadczenie darczyńcy, że przyjmuje darowiznę;
  • data i miejsce podpisania umowy.

Warte uwagi: Procedura AML – to warto wiedzieć!

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *