Kto ma prawo do służbowego mieszkania ?

Kto ma prawo do służbowego mieszkania ?
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Kto ma prawo do służbowego mieszkania ? – Pewnym grupom zawodowym pracodawca oferuje mieszkania służbowe. Jest tak w przypadku żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służby granicznej. Mieszkaniami służbowymi  dysonują również Lasy Państwowe czy też niektóre jednostki oświatowe. Taki lokal mieszkalny znajduje się w budynku zarządzanym przez pracodawcę. – Pracodawca przydziela mieszkanie pracownikowi np. ze względu na szczególny charakter pracy.Inną grupom zawodowym, którym dawniej przysługiwało służbowe mieszkanie są nauczyciele. – Z reguły uczący w szkołach wiejskich.

Przeczytaj również: Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Przydział lokalu służbowego

Pracownik otrzymuje mieszkanie służbowe na podstawie dokonanego przez zakład pracy pisemnego przydziału. W przydziale określona jest ilość pomieszczeń , powierzchnia lokalu, pomieszczenia przynależne – takie jak piwnica oraz osoby uprawnione do zamieszkania wspólnie z pracownikiem. Na podstawie tego przydziału jednostka administrująca budynkiem zawiera z pracownikiem pisemną umowę, w której określa szczegółowe warunki najmu przydzielonego mieszkania. Pamiętaj, że jeśli pracodawca rozwiąże z Tobą umowę o pracę tracisz też mieszkanie.

W przypadku przeniesienia do innego zakładu pracy za zgodą obecnego pracodawcy zachowujesz prawo do lokalu.

Kto ma prawo do służbowego mieszkania ?

Koszty napraw i remontu lokalu służbowego –

Kto je ponosi ?

Koszty napraw i remontu lokalu służbowego – Kto je ponosi ? Naturalnie koszty eksplantacji lokalu ponosi osoba z niego korzystająca

Zasady dziedziczenia lokalu służbowego

Najogólniej rzecz biorąc zasady dziedziczenia, czyli właściwie przedłużenia najmu mieszkania służbowego, określają przepisy organu, który jest dysponentem mieszkania. W przypadku żołnierzy zasad dalszego korzystania z lokalu służbowego, przez rodzinę zmarłego szukać należy w przepisach określonych przez Agencję Mienia Wojskowego

Ważne, by osoba ubiegająca się o przedłużenie umowy najmu stale zamieszkiwała ze zmarłym. Co więcej w jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał, że mieszkanie to musi, być, przez większy okres czasu centrum ich życia prywatnego i rodzinnego.

Kto ma prawo do służbowego mieszkania ? – Kiedy należy się lokal zastępczy ?

Zakład pracy obowiązany jest dostarczyć pracownikowi opróżniającemu mieszkanie służbowe inny lokal mieszkalny (lokal zastępczy), gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło:

  1. przez zakład pracy bez winy pracownika,

2) przez zakład pracy w drodze wypowiedzenia,

3) przez pracownika ze względu na szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie w przypadkach uzasadniających rozwiązanie przez niego umowy bez wypowiedzenia,

4) przez pracownika w drodze wypowiedzenia z powodu naruszenia przez zakład pracy podstawowych obowiązków względem pracownika.

Co ważne koszty przeprowadzki do lokalu zastępczego ponosi zakład pracy.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Jak rozumieć minimalny CIT ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *