odpowiedzialność pracownika

odpowiedzialność pracownika

Odpowiedzialność pracownika

Każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, ponosi odpowiedzialność materialną za mienie oraz szkodę wyrządzoną pracodawcy. Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania, które przyniosły szkodę pracodawcy. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody Read More