Ulga podatkowa dla krwiodawców

Ulga podatkowa
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Oddajesz krew? Być może nawet nie wiesz, że z tego tytułu przysługuje ci ulga podatkowa. Darowiznę na cele krwiodawstwa może odliczyć od dochodu każdy, kto w danym roku podatkowym bezpłatnie oddał krew (osocze lub składniki krwi) w jednej z jednostek organizacyjnych, realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Zgodnie z ustawą o PIT darowizna na cele krwiodawstwa może zostać odliczona od podatku. Ulga przysługuje zarówno podatnikom, rozliczającym się na zasadach ogólnych, jak i tym, którzy opodatkowują przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kiedy następuje przedawnienie podatku?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Krwiodawca, czyli kto?

Honorowy dawca krwi to osoba, która bezpłatnie oddała krew, osocze lub inne składniki krwi. Ponadto została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa (lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi).

Dodatkowo tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i odznaka honorowa Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK przysługuje:

 • kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
 • mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Ulga podatkowa – odliczenie krwi od podatku

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Najmniejszy problem z wyliczeniem kwoty darowizny posiadają darczyńcy krwi – dla nich 1 litr krwi da w 2021 r. 130 zł odliczenia. W stosunku do innych osób oddających inne składniki krwi, rekompensata przysługuje w kwocie:

 1. za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;
 2. który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
  • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
  • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
  • za zabieg uodpornienia dawcy:
   • pierwszy – 50 zł,
   • każdy kolejny – 25 zł,
  • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
  • za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

Rekompensata, stanowiąca kwotę odliczenia podatkowego waha się zatem w zależności od rodzaju donacji. Gdy np. dojdzie do donacji osocza, rekompensata wynosi bowiem 350 zł za litr, a jeden 3 litry = 1 litrowi krwi. Przykładowo zatem – za rok 2021 odliczenia za 3 l. oddanego osocza dokonać należy w wartości 350 zł x 3 l = 350 zł.

Ulga podatkowa – jaki limit?

Pamiętać przy tym należy, że honorowe dawstwo krwi jest darowizną, a łączny limit z innymi rodzajami darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu, a w przypadku ryczałtowców – przychodu podatnika.

Warte uwagi: PIT po terminie – jak uniknąć kary?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *