Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

zasiedzenie nieruchomości
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Nabycie nieruchomości na własność najczęściej odbywa się poprzez zawarcie umowy sprzedaży. Jest jednak i drugi sposób, w jaki możesz stać się właścicielem danego obiektu lub ziemi. Jest nim zasiedzenie nieruchomości, które warunkuje upływ określonego czasu i przepisy prawa. Zasiedzenie nieruchomości jest sposobem nabycia jej prawa własności przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu. Co istotne, zasiedzenie ma charakter nieodpłatny. Skutek nabycia następuje zaś z mocy samego prawa. Nie jest do tego konieczne orzeczenie sądu, choć przepisy prawa wymagają złożenia takiego wniosku do sądu. Ten potwierdza iż ono nastąpiło. Zasiedzenie nieruchomości następuje w momencie, gdy osoba władająca daną nieruchomością, nie jest jej właścicielem, ale zachowuje się tak, jak prawowity właściciel. Kto może w ten sposób stać się właścicielem nieruchomości? Jakie warunki musi spełnić? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na te i szereg innych pytań.

Przeczytaj również: Odliczenie VATu z faktury – kiedy jest niemożliwe?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy do niego dochodzi?

Zasiedzenie nieruchomości polega na tym, że osoba, która nie jest jej właścicielem, nabywa własność przez to, że posiada nieruchomość nieprzerwanie przez ściśle określony prawem czas. Wówczas jej prawo własności do lokalu nie różni się niczym od tego, które miałby pierwotny właściciel.

Artykuł 172 Kodeksu cywilnego jasno precyzuje to, po jakim czasie następuje zasiedzenie nieruchomości i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by można było zostać właścicielem nieruchomości.

Przede wszystkim musi minąć pewien okres. Jest to 20 lat (w przypadku dobrej wiary) lub 30 lat (gdy mówimy o złej wierze). Wspomniane okresy odnoszą się do człowieka, który nie jest właścicielem nieruchomości. Oznacza to, że aby doszło do zasiedzenia nieruchomości, musimy być osobą, która posiada nieruchomość nieprzerwanie jako posiadacz samoistny przez 20 lub 30 lat. 

Posiadacz samoistny to ktoś, kto włada lokalem jak właściciel nieruchomości, choć nie posiada tytułu prawnego. Ważna jest tu właśnie chęć władania rzeczą jak właściciel, a nie rzeczywiste prawo własności. 

Dobra a zła wiara

Dobra wiara istnieje wtedy, gdy posiadacz włada nieruchomością, pozostając w uzasadnionym przekonaniu, iż jego władanie jest zgodne z przysługującym mu prawem. Zgodnie z orzecznictwem na pojęcie dobrej wiary składają się trzy elementy: przeświadczenie o istnieniu prawa, błędność tego przeświadczenia oraz możliwość usprawiedliwienia błędu w danych okolicznościach. 

O zlej wierze można mówić wówczas, gdy posiadacz wiedział, że obejmowana przez niego nieruchomość nie należy do niego. Np. przy sprawi spadkowej, nie bacząc na prawa pozostałych spadkobierców. Przy czym co do zasady przyjmuje się domniemanie dobrej wiary. 

Kiedy zasiedzenie jest niemożliwe?

O zasiedzenie nieruchomości nie możesz się ubiegać, gdy jesteś posiadaczem zależnym i kiedy nie upłynie 20 lub 30 lat. To jednak nie wszystko – jest jeszcze kilka sytuacji, które uniemożliwiają uzyskanie tytułu właściciela. Przede wszystkim nie możesz ubiegać się o przyznanie na własność rzeczy wyłączonych z obrotu prawnego. Są nimi:

  • drogi publiczne,
  • obiekty użytku publicznego (np. park)
  • wybrane pomieszczenia w mieszkaniu
  • ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze własnościowe i spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu).

Zasiedzenie uniemożliwia również przerwanie czasu trwania posiadania. Może ono nastąpić na skutek działań prawnego właściciela – wystosowane przez niego i odpowiednio uzasadnione wezwanie posiadacza samoistnego do wydania nieruchomości oraz wniesione powództwo windykacyjne.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Warte uwagi: Ulga podatkowa dla krwiodawców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *