ulga podatkowa

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa dla krwiodawców

Oddajesz krew? Być może nawet nie wiesz, że z tego tytułu przysługuje ci ulga podatkowa. Darowiznę na cele krwiodawstwa może odliczyć od dochodu każdy, kto w danym roku podatkowym bezpłatnie oddał krew (osocze lub składniki krwi) w jednej z jednostek organizacyjnych, realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Zgodnie z ustawą o PIT darowizna na Read More