odliczenia VAT

zalety coworking

Odliczenie VATu z faktury – kiedy jest niemożliwe?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych jest nadrzędnym prawem podatnika. Stanowi ono fundament zasady neutralności podatku od towarów i usług. Przepisy wiążą prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymaniem przez kupującego faktury. Dokument ten musi wskazywać na kwotę podatku, która może podlegać odliczeniu. Ponadto zakup taki musi być Read More