Czy na emeryturze można prowadzić firmę?

Na emeryturze
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Będąc na emeryturze można jak najbardziej prowadzić działalność gospodarczą. Istnieje możliwość zarówno kontynuowania prowadzenia przedsiębiorstwa, jak i założenie działalności gospodarczej będąc już na emeryturze. W naszym kraju wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60, a dla mężczyzn 65 lat. Po osiągnięciu tego wieku można, w zależności od stażu pracy, udać się na długo oczekiwaną emeryturę, a więc pobierać od państwa dożywotnie świadczenie pieniężne. Wiele osób nie zamierza jednak na tym poprzestać i jesień życia chce poświęcić na rozwijaniu własnego biznesu. Istnieje również grupa osób, dla których założenie firmy na emeryturze jest sposobem na dodatkowy zarobek.

Prowadzenie firmy na emeryturze nie różni się zasadniczo niczym od prowadzenia firmy przed przejściem na emeryturę z jedynym wyjątkiem w zakresie składek ZUS. Jak wobec tego wygląda odprowadzanie składek oraz rozliczanie z urzędem skarbowym? Czy będąc w wieku emerytalnym i posiadając swoją firmę trzeba zrezygnować ze świadczenia emerytalnego? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Praca etatowa a własna firma

Prowadzenie firmy na emeryturze a limit dochodów

Czy istnieją limity maksymalnie osiąganych dochodów z działalności gospodarczej na emeryturze, których przekroczenie mogłoby powodować zmniejszanie praw emerytów? Z założenia emeryt może osiągać przychody dowolnej wysokości bez ograniczeń. Nie istnieją żadne odgórne limity. Jednakże od tej zasady istnieją wyjątki.

Wyjątek stanowią osoby, które miały możliwość skorzystania z tak zwanej wcześniejszej emerytury. Jeżeli wybrały taką opcję, nie powinny jednocześnie zarabiać z dwóch tytułów – wcześniejszej emerytury oraz prowadzonej działalności gospodarczej. W sytuacji gdy ich dochody osiągną określoną wysokość, będą one zobowiązane do zmniejszania lub zawieszania pobierania emerytury. Z zasad ogólnych wynika, że:

  • jeżeli dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – to świadczenie emerytalne ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
  • w przypadku gdy dochód przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia – emerytura nie przysługuje wcale.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Prowadzenie firmy na emeryturze a składki

Emeryci decydujący się na założenie własnej firmy posiadają liczne udogodnienia jeśli chodzi o konieczność opłacania składek do ZUS. Osoby pobierające świadczenie emerytalne nie muszą opłacać ubezpieczenia społecznego! Ponadto składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe mogą płacić dobrowolnie. Jeśli zdecydują się jednak na to drugie, wówczas konieczne będzie opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.  Jedyną składką, którą muszą opłacać, jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ile  wynosi składka zdrowotna w tej sytuacji? Tak jak w przypadku każdego przedsiębiorcy, składka zdrowotna jest opłacana w wysokości 9% od dowolnej podstawy, jednak nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. 

Jednakże emeryci są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności, jeśli łącznie spełnione są dwa warunki:

  • świadczenie emerytalne brutto nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia
  • dodatkowe przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Warte uwagi: Mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwo?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *