Działalność nierejestrowana, czyli co?

wirtualne biuro
Kliknij aby ocenić!
[Suma: 0 Średnia: 0]

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci odwagi, aby otworzyć własną firmę? A może nie jesteś pewien czy Twój pomysł sprawdzi się w praktyce? Polskie przepisy przewidują sytuację kiedy przedsiębiorca nie będzie musiał rejestrować działalności gospodarczej. Istotne zmiany dla osób chcących rozpocząć prowadzenie biznesu wprowadziła tak zwana Konstytucja biznesu. Ten pakiet ustaw zawiera wiele przepisów mających na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z najciekawszych z nich jest możliwość zarabiania w ramach działalności nierejestrowanej. Działalność nierejestrowana może być ciekawą alternatywą dla standardowej działalności gospodarczej. Jednocześnie wiąże się także ze ściśle określonymi regulacjami. W 2020 roku z działalności nierejestrowanej rozliczyło się około 20 tys. osób. Zadeklarowali oni dochód w łącznej wysokości 53 mln zł. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Czy na emeryturze można prowadzić firmę?

Poczytaj o limitach związanych z prowadzeniem nierejestrowanej działalności: Działalność nierejestrowana – limity 2022

Kiedy możesz prowadzić działalność nierejestrową

Działalność gospodarcza to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu.

Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to wyjątkowo, ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Dlatego, żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową:

  • jeżeli przychody z twojej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia)
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś lub nie wykonywałaś działalności gospodarczej.

Jednakże możesz również prowadzić działalność nierejestrową, nawet jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona. Co do zasady, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej liczone jest jak jej niewykonywanie.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Działalność nierejestrowana a ZUS

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku odprowadzania jakichkolwiek składek ZUS, zarówno społecznych czy zdrowotnych. Nie podlega bowiem obowiązkowi rejestracyjnemu. Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Działalność nierejestrowana a podatki

Środki pochodzące z działalności nierejestrowanej stanowią przychód z innych źródeł. Opodatkowaniu podlega w tym przypadku dochód ustalany według skali podatkowej (odpowiednio stawki 17% oraz 32%). Taka konstrukcja oznacza natomiast, że podatnik prowadzący działalność nierejestrowaną może osiągnięty z tego tytułu przychód pomniejszać o koszty jego uzyskania. Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej należy wykazać w deklaracji rocznej PIT-36.

W przypadku podatku od towarów i usług powinieneś pamiętać, że opodatkowaniu podlegają następujące czynności:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


W przypadku działalności nierejestrowanej aktywność zawodowa podatnika mieszcząca się w wyżej wskazanym katalogu podlegać będzie zwolnieniu podmiotowemu VAT, gdyż nie przekroczy 200 000 zł wartości sprzedaży.

Warte uwagi: Praca etatowa a własna firma

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *