odprawa pracownicza

Wcześniejsza spłata pożyczki

Odprawa  pracownicza – kto i kiedy ma do niej prawo?

Ustawodawca wyróżnił kilka rodzajów odpraw przysługujących pracownikom, w tym pośmiertną czy rentową i emerytalną. Pracownik otrzyma także świadczenie pieniężne, kiedy traci pracę, o ile zarówno on sam, jak i pracodawca spełnią określone prawem warunki. Odprawa pieniężna ma charakter jednorazowy i stanowi swoistą rekompensatę dla pracownika za rozwiązanie stosunku pracy. Odprawa z tytułu rozwiązania Read More