siła wyższa

Siła wyższa

Siła wyższa a niedotrzymanie umowy

Jak pokazują liczne przykłady z życia – wiele umów nie zostaje dochowanych. Niekiedy przyczyną jest nieuczciwy kontrahent, czasami problemy finansowe lub zdrowotne jednej ze stron umowy, a czasami siła wyższa. Powyższe zmusza więc przedsiębiorców do zawierania umów pisemnych, a nie jedynie słownych. Nieraz bardzo rozbudowanych i szczegółowych oraz skonstruowanych w Read More