Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych – Po pierwsze nowe przepisy wprowadzają do Kodeksu spółek handlowych definicję grupy spółek. Do grupy spółek mogą należeć wyłącznie: ·  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ·  spółka akcyjna ·  prosta spółka akcyjna Warto podkreślić, że zarząd spółki dominującej będzie musiał kierować się interesem całej grupy kapitałowej, a nie Read More