statut spółki

umowa statut spółki

Umowa spółki a statut spółki

Zarówno umowa jak i statut, są aktami założycielskimi spółek prawa handlowego. Na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych statut stanowi węższe pojęcie umowy spółki. Jaka jest między nimi różnica? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Czym jest scoring kredytowy? Umowa a statut – jak rozróżnić? Kodeks spółek handlowych określa, że statut jest wymagany Read More